Digitaalis-taktiilinen pedagogiikka kieltenopetuksessa (lähikoulutus)

Aika ja paikka

Pe 19.3.2021 klo 9.00–16.00 Ylivieska tai
la 20.3.2021 klo 9.00–16.00 Oulu (saman sisältöiset koulutukset)
Paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Kieltenopettajat

Kouluttaja

FM Heini Syyrilä
Heini on valittu vuoden kieltenopettajaksi 2017. Heini on kehittänyt pitkäjänteisesti menetelmiä, joilla tietotekniikka tulee kieltenopetuksen luontevaksi osaksi. ja hän on ollut myös edelläkävijä sähköisten kokeiden kehittämisessä. Heini toimii päätyönsä ohella kouluttajana yrityksessään Digiopetus Syyrilä. Hän on saanut paljon positiivista palautetta koulutuksistaan, jotka tarjoavat kaivattua konkretiaa kieltenopettajan arkeen. Ideoita ja vinkkejä saa koulutuksista runsaasti ja kaikki ovat käytännössä testattuja, toimivia menetelmiä.

Sisältö

Koulutuksessa tutustutaan digitaalisuuden ja toiminnallisuuden hyödyntämiseen kieltenopetuksessa. Kouluttaja käy lävitse runsaasti konkreettisia, omassa työssään testaamia esimerkkejä ja osallistujat pääsevät kokeilemaan niitä myös oppijan näkökulmasta. Päivän aikana laaditaan myös materiaalia omaan opetukseen. Tavoitteena on oppia suunnittelemaan digitaalis-taktiilisen pedagogiikan mukaisia opetuskokonaisuuksia, jotka innostavat oppimaan ja tukevat monenlaisia oppijoita.

Lisätietoja

Oulun toimipaikka:
Riitta Niku, puh. 044 465 2201, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi

Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Hinta

180 € sisältäen koulutuksen, materiaalin ja kahvit

Ilmoittautuminen

1.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun tai Ylivieskan toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja. Koulutus toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Lisätietoja kouluttajasta

"Kiinnostuin digitaalisuuden mukanaan tuomista mahdollisuuksista jo työurani alkuvaiheessa, vaikka digitaalisuus olikin tuolloin vielä aivan lapsen kengissä. Koulumaailmassa rahat tuntuvat vuodesta toiseen olevan tiukilla ja niin tietokoneet ja muut laitteet tulivatkin luokkiin vasta paljon myöhemmin. Oma kiinnostus digitaalisuutta kohtaan on kuitenkin saanut minut kehittämään ja laajentamaan omaa osaamistani jatkuvasti. En ole siinä mielessä mikään digiuskovainen, että väittäisin sen olevan se taikasauva, jota heilauttamalla kaikki oppilaat saadaan motivoitumaan ja oppimaan. Kieltenopetus muuttuu kuitenkin monipuolisemmaksi, jos opettaja uskaltaa heittäytyä ja kokeilla sen tuomia uusia mahdollisuuksia. Digitaalisuus sopii moneen tilanteeseen hyvin, mutta sen rinnalle tarvitaan muutakin.

Pari vuotta sitten innostuin toiminnallisesta pedagogiikasta, kun sain käytännössä nähdä sen toimivan omilla oppilaillani. Lähdin rohkeasti kokeilemaan ja kehittämään omia menetelmiä, miten oppilaita voisi aktivoida ja luoda siten uudenlaista toimintakulttuuria luokkaan. Toiminnallinen kieltenopetus on minun kohdallani taktiilista, käden liikkeeseen perustuvaa tekemistä, ei niinkään varsinaista liikuntaa tai esimerkiksi draaman hyödyntämistä. Monien tutkimusten mukaan pelkkä näppäimistön näpyttely ei riitä aikaansaamaan vahvaa muistijälkeä, mutta sen sijaan konkreettinen tekeminen tehostaa oppimista. Niukkojen taloudellisten resurssien paineessa olen ideoinut paljon kierrätysmateriaalista oppimateriaalia. Toiminnallisuus ei kuitenkaan yksinään riitä, sillä sekin joskus jopa villitsee oppilaita, vaikka se on selvästi motivoinut monia oppilaita ja saanut heidät innostumaan kielten opiskelusta.

Oman opetukseni ytimeksi on viimeisen reilun vuoden aikana muodostunut kolmijalka, jossa perinteisen oppikirjaan nojaavan pedagogiikan rinnalla oppitunneilla limittyvät digitaalinen ja toiminnallinen harjoittelu. Digitaalis-taktiilinen pedagogiikka tarjoaa oppilaille mahdollisuuksia monikanavaiseen oppimiseen. Positiivisuus ja innostus ovat lisääntyneet selvästi ja oppilaat ovat tyytyväisiä siihen, että he saavat usein valita itselleen mieluisimman tavan harjoitteluun."

Lue lisää Heinin kotisivuilta: http://kieltenopetus.fi