Digitaaliset ratkaisut sote-alan koulutuksessa 5 op - AY353408P (OY)

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään verkkovälitteisenä ajalla 13.3.-5.5.2023.

Webinaarien aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Kouluttaja

TtM Erika Jarva

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: selittää digitaalisen osaamisen ja sen osa-alueet koulutuksessa tunnistaa digioppimisen erityispiirteet terveysalan koulutuksessa tunnistaa nykyisiä ja tulevia digitaalisia menetelmiä terveysalan koulutuksessa

Sisältö

Digitaalisen osaamisen keskeinen termistö. Opettajan digitaalisen osaamisen osa-alueet, digioppiminen terveysalan koulutuksessa. Digitaaliset menetelmät.

Toteutustavat

Itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely verkko-oppimisympäristössä 70 h. Kirjallisuuteen ja muuhun oppimateriaaliin perehtyminen; soveltuvan kirjallisuuden hakeminen ja sen kriittinen arviointi 40 h. Oman oppimisen arviointi ja raportointi (oma blogi) 15 h, webinaarit 10 h.

Arviointiasteikko

0-5

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru