Digitaaliset ratkaisut sote-alan koulutuksessa 5 op - AY353408P (OY)

13.03.2023–05.05.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään verkkovälitteisenä ajalla 13.3.-5.5.2023.

Webinaarien aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Kouluttaja

TtM Sirpa Kekäläinen
TtM Minna Ylisirniö

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: selittää digitaalisen osaamisen ja sen osa-alueet koulutuksessa tunnistaa digioppimisen erityispiirteet terveysalan koulutuksessa tunnistaa nykyisiä ja tulevia digitaalisia menetelmiä terveysalan koulutuksessa

Sisältö

Digitaalisen osaamisen keskeinen termistö. Opettajan digitaalisen osaamisen osa-alueet, digioppiminen terveysalan koulutuksessa. Digitaaliset menetelmät.

Toteutustavat

Itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely verkko-oppimisympäristössä 70 h. Kirjallisuuteen ja muuhun oppimateriaaliin perehtyminen; soveltuvan kirjallisuuden hakeminen ja sen kriittinen arviointi 40 h. Oman oppimisen arviointi ja raportointi (oma blogi) 15 h, webinaarit 10 h.

Arviointiasteikko

0-5