Digitaaliset ratkaisut sote-alan koulutuksessa 5 op - AY353408P (OY)

13.03.2023–01.05.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään verkkovälitteisenä ajalla 13.3.-1.5.2023.

Webinaarit:
Ma 13.3. klo 16.30-19.00
Ti 25.4. klo 16.30-19.00
To 27.4.2023 klo 16.30-19.00

Kouluttaja

TtM Minna Ylisirniö

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: selittää digitaalisen osaamisen ja sen osa-alueet koulutuksessa tunnistaa digioppimisen erityispiirteet terveysalan koulutuksessa tunnistaa nykyisiä ja tulevia digitaalisia menetelmiä terveysalan koulutuksessa

Sisältö

Digitaalisen osaamisen keskeinen termistö. Opettajan digitaalisen osaamisen osa-alueet, digioppiminen terveysalan koulutuksessa. Digitaaliset menetelmät.

Toteutustavat

Itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely verkko-oppimisympäristössä 70 h. Kirjallisuuteen ja muuhun oppimateriaaliin perehtyminen; soveltuvan kirjallisuuden hakeminen ja sen kriittinen arviointi 40 h. Oman oppimisen arviointi ja raportointi 15 h, webinaarit 10 h.

Arviointiasteikko

0-5