Digitaaliset ratkaisut sote-alan koulutuksessa 5 op (OY) - ay353408P

Aika ja paikka

14.3.-15.5.2022, toteutetaan verkko-opintoina

Webinaarien tarkemmat aikataulut ilmoitetaan myöhemmin. Opintojen suorittaminen ei ole aikaan eikä paikkaan sidottua. Varsinaista läsnäolovelvoitetta webinaareissa ei ole ja niistä tehdään tallenteet Moodleen.

Kouluttaja

TtM Olli Autio
TtM Sari Pramila-Savukoski

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • selittää digitaalisen osaamisen ja sen osa-alueet koulutuksessa
  • tunnistaa digioppimisen erityispiirteet terveysalan koulutuksessa
  • tunnistaa tietosuojaan liittyvät periaatteet sekä eettiset tekijät digitaalisessa terveydenhuollossa

Sisältö

  • Digitaalisen osaamisen keskeinen termistö.
  • Opettajan digitaalisen osaamisen osa-alueet, digioppiminen terveysalan koulutuksessa.
  • Tietosuojakäytänteet.

Toteutustavat

Itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely verkko-oppimisympäristössä 80 h. Kirjallisuuteen ja muuhun oppimateriaaliin perehtyminen; soveltuvan kirjallisuuden hakeminen ja sen kriittinen arviointi 45h., webinaarit 10h.

Oppimateriaali

Ajankohtainen kirjallisuus, tieteelliset julkaisut, materiaali verkko-oppimisympäristössä

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn ja webinaareihin, oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/ hylätty

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru