Digitaaliset ratkaisut sote-alan koulutuksessa 5 op (OY) - ay353408P

Aika ja paikka

15.3.-16.5.2021, toteutus verkkokurssina

Kouluttaja

Yliopisto-opettaja, TtM Olli Autio

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • selittää digitaalisen osaamisen ja sen osa-alueet koulutuksessa
  • tunnistaa digioppimisen erityispiirteet terveysalan koulutuksessa
  • tunnistaa tietosuojaan liittyvät periaatteet sekä eettiset tekijät digitaalisessa terveydenhuollossa

Sisältö

  • Digitaalisen osaamisen keskeinen termistö.
  • Opettajan digitaalisen osaamisen osa-alueet, digioppiminen terveysalan koulutuksessa.
  • Tietosuojakäytänteet.

Toteutustavat

Itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely verkko-oppimisympäristössä 70 h. Kirjallisuuteen ja muuhun oppimateriaaliin perehtyminen; soveltuvan kirjallisuuden hakeminen ja sen kriittinen arviointi 40 h. Oman oppimisen arviointi ja raportointi (oma blogi) 15h, webinaarit 10h.

Oppimateriaali

Ajankohtainen kirjallisuus, tieteelliset julkaisut, materiaali verkko-oppimisympäristössä

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn ja webinaareihin, oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/ hylätty

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru