Draaman kirjoittaminen 5 op (TY) - LUKI1203

Aika ja paikka

20.-21.1. ja 10.-11.2.23
pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00

Osallistuminen Oulussa tai Zoomin kautta

Kouluttaja

Draamaohjaaja Marjo Kemppainen

Tavoitteet

Luentojen ja kirjoitustehtävien avulla opiskellaan draamatekstien perusrakenteita ja draamakirjoittamisen osa-alueita kuten kompositiota, dialogia, henkilökuvausta ja teeman kehittelyä. Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen lajityypin lainalaisuuksista

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen ja esimerkkitekstien avulla draaman kirjoittamiseen ja lajin ominaispiirteisiin.

Opintosuoritukset

Luento-opetus (12 h) ja harjoitukset (12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely, kirjallisuuden lukeminen
Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi: 0-5
Kurssilla annetaan ja saadaan palautetta kirjoitetuista teksteistä. Kirjoitetut tekstit arvioidaan. Kurssilla arvioidaan myös opiskelijan aktiivisuus ja motivaatio.

Kirjallisuus

- Aaltonen, Jouko. 2002. Käsikirjoittajan työkalut
- Kinnunen, Aarne. 1985. Draaman maailma
- Shakespeare, William. 1975. (Suom. Matti Rossi) Kuningas Lear

Huom. Kirjallisuuteen voi tulla muutoksia.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru