Draaman kirjoittaminen 5 op (TY) - LUKI1203

16.02.2024–09.03.2024 Oulu

Aika ja paikka

pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00 (24 t)

16.-17.2.24 - lähiopetuksena Oulussa; kaukana asuvat voivat osallistua etäyhteydellä
8.-9.3.24 - etäopetuksena Zoomissa

Kaikessa opetuksessa on 80 % läsnäolovelvollisuus.

Kouluttaja

Draamaohjaaja Marjo Kemppainen

Tavoitteet

Luentojen ja kirjoitustehtävien avulla opiskellaan draamatekstien perusrakenteita ja draamakirjoittamisen osa-alueita kuten kompositiota, dialogia, henkilökuvausta ja teeman kehittelyä. Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen lajityypin lainalaisuuksista

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen ja esimerkkitekstien avulla draaman kirjoittamiseen ja lajin ominaispiirteisiin.

Opintosuoritukset

Luento-opetus (12 h) ja harjoitukset (12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely, kirjallisuuden lukeminen
Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi: 0-5
Kurssilla annetaan ja saadaan palautetta kirjoitetuista teksteistä. Kirjoitetut tekstit arvioidaan. Kurssilla arvioidaan myös opiskelijan aktiivisuus ja motivaatio.

Kirjallisuus

- Aaltonen, Jouko. 2002. Käsikirjoittajan työkalut
- Kinnunen, Aarne. 1985. Draaman maailma
- Shakespeare, William. 1975. (Suom. Matti Rossi) Kuningas Lear

Huom. Kirjallisuuteen voi tulla muutoksia.