Draaman kirjoittaminen 5 op (TY) - LUKI1203

Aika ja paikka

Uusi aikataulu:
Yhteinen etäopetus Oulun ja Ylivieskan ryhmille 26.-27.2. ja 19.-20.3.21,
pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00, Zoom

Kouluttaja

Draamaohjaaja Marjo Kemppainen

Tavoitteet

Luentojen ja kirjoitustehtävien avulla opiskellaan draamatekstien perusrakenteita ja draamakirjoittamisen osa-alueita kuten kompositiota, dialogia, henkilökuvausta ja teeman kehittelyä. Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen lajityypin lainalaisuuksista

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen ja esimerkkitekstien avulla draaman kirjoittamiseen ja lajin ominaispiirteisiin.

Opintosuoritukset

Luento-opetus (12 h) ja harjoitukset (12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely, kirjallisuuden lukeminen
Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi: 0-5
Kurssilla annetaan ja saadaan palautetta kirjoitetuista teksteistä. Kirjoitetut tekstit arvioidaan. Kurssilla arvioidaan myös opiskelijan aktiivisuus ja motivaatio.

Kirjallisuus

- Aaltonen, Jouko. 2002. Käsikirjoittajan työkalut
- Kinnunen, Aarne. 1985. Draaman maailma
- Shakespeare, William. 1975. (Suom. Matti Rossi) Kuningas Lear

Huom. Kirjallisuuteen voi tulla muutoksia.

Huomioitavaa

Kurssi järjestetään kokonaan etäopetuksena. Uusi aikataulu päivitetty 15.9.20.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru