Draamatyöskentely tutuksi perusopetuksessa!

10.09.2024 Ylivieska

Draamatyöskentely tutuksi! -koulutuksessa osallistujat saavat käyttöönsä tietoa ja käytännön keinoja draaman hyödyntämisestä työssään.

Aika

10.9.2024

Paikka

Ylivieska

Kohderyhmä

Opettajat, nuoriso-ohjaajat ja muut draamatyöskentelystä kiinnostuneet

Ilmoittautuminen

15.8.2024 mennessä

Hinta

80 euroa

Lisätiedot

Opetuksen kehittämiskoordinaattori Terhi Mustakangas, terhi.mustakangas@ylivieska.fi, p. 044 429 4389

Aika ja paikka

Tiistaina 10.9.2024 klo 15.00-18.00 Ylivieskassa

Kohderyhmä

Opettajat, nuoriso-ohjaajat ja muut draamatyöskentelystä kiinnostuneet.

Kouluttaja

Leena Ylimäki, KM, erityisluokanopettaja, draamakouluttaja ja esiintyjä

Leena Ylimäki


Leena on toiminut draaman parissa pitkään sekä esiintyjänä että kouluttajana ympäri Suomen. Leenan tekemät Mielikuvituskone -draamakortit (2020, PS-kustannus) sekä Tarinatemppukone -kortit (2024, Santalahti-kustannus) innostavat ilmaisuun ja draaman hyödyntämiseen matalalla kynnyksellä. Koulutuksissa välittyy Leenan iloinen ja rohkaiseva tapa toimia ja hyödyntää draamaa. Aiempaa kokemusta draamatyöskentelystä ei tarvita eikä muitakaan erikoistaitoja. Jokainen saa osallistua koulutukseen omista lähtökohdistaan eikä kenenkään ole pakko esiintyä muiden edessä.

Tavoitteet

Draamatyöskentely tutuksi! -koulutuspäivässä tutustutaan draamakasvatukseen ja saadaan valmiuksia draaman käyttöön yhtenä työvälineenä ja metodina eri asioiden opettelussa ja käsittelyssä.

Draamamenetelmiä käyttämällä toimintaa voi elävöittää helposti ja osallistaa ryhmää mukaan toimintaan erilaisten helppojen ja hauskojen ilmaisumenetelmien myötä. Mitä tahansa asiaa ja ilmiötä voi tutkia kokonaisvaltaisemmin eläytymisen, kokeilun, samaistumisen, pohdiskelun ja leikin kautta. Draama ryhmäyttää ja rikkoo ennakkoasetelmia lasten ja nuorten välillä.

Sisältö

Koulutus sisältää luennon sekä yhdessä tehtäviä toiminnallisia harjoituksia. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta draamakasvatuksesta.

Koulutuspäivän aikana:

- tutustumme draamakasvatuksen perusasioihin (mitä, miksi, missä ja miten?)
- käymme läpi toiminnan ja luennon kautta pidemmän draamakokonaisuuden suunnittelua ja toteutusta.
- harjoittelemme erilaisia draamavälipaloja eli yksinkertaisia, mukavia ja hauskoja draamaharjoituksia.
- sovellamme draamatyöskentelyä tekemällä tarinoita eläväksi lasten kirjallisuuden avulla.


Koulutuspäivä perustuu toiminnallisuuteen, yhdessä tekemiseen ja keskusteluun.

Koulutuksen kesto on 3 tuntia.

Hinta

80 euroa

Ilmoittaudu

15.8.2024 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.