Dramatisointisuunnitelma 2 op(JY)

Pyhäjärvi, Ylivieska

Aika ja paikka

Ilm. myöh.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskleija osaa:

  • ymmärtää dramaturgisen ajattelun merkityksen draamakasvatuksessa
  • osaa analysoida erilaisten tekstien dramaturgiaa
  • osaa muokata proosasta näyttämötekstiä

Sisältö

Suoritustavat:

Oppimistehtävä.

Katso opiskeluohjeet ja jaksokohtaiset suoritustavat oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.


Kirjallisuus:

  • Aaltonen, J. 2007. Käsikirjoittajan työkalut. Helsinki: SKS.
  • Mäkikalli, A. & Steinby, L. (toim.) 2013. Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Helsinki: SKS.
  • Hiltunen, A. 2005. Aristoteles Hollywoodissa. Menestystarinan anatomia. Helsinki: Gaudeamus.
  • Vacklin, A., Rosenvall, J. & Nikkinen, A. 2007. Elokuvan runousoppia. Käsikirjoittamisen syventävät tiedot. Helsinki: Like.
Arviointi:

Arvosteluasteikko