Dramatisointisuunnitelma 2 op(JY)

Aika ja paikka

Ilm. myöh.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskleija osaa:

  • ymmärtää dramaturgisen ajattelun merkityksen draamakasvatuksessa
  • osaa analysoida erilaisten tekstien dramaturgiaa
  • osaa muokata proosasta näyttämötekstiä

Sisältö

Suoritustavat:

Oppimistehtävä.

Katso opiskeluohjeet ja jaksokohtaiset suoritustavat oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.


Kirjallisuus:

  • Aaltonen, J. 2007. Käsikirjoittajan työkalut. Helsinki: SKS.
  • Mäkikalli, A. & Steinby, L. (toim.) 2013. Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Helsinki: SKS.
  • Hiltunen, A. 2005. Aristoteles Hollywoodissa. Menestystarinan anatomia. Helsinki: Gaudeamus.
  • Vacklin, A., Rosenvall, J. & Nikkinen, A. 2007. Elokuvan runousoppia. Käsikirjoittamisen syventävät tiedot. Helsinki: Like.
Arviointi:

Arvosteluasteikko

 

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru