Dramaturgian perusteet ja näytelmäanalyysi 3 op (JY)

Pyhäjärvi, Ylivieska

Aika ja paikka

Ylivieska

Pe 23.11. klo 17.00-21.00
La  24.11. klo 9.00-17.00

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija :

 • ymmärtää dramaturgisen ajattelun merkityksen draamakasvatuksessa
 • osaa analysoida erilaisten tekstien dramaturgiaa
 • osaa muokata proosasta näyttämötekstiä

Sisältö

Sisältää seuraavat osasuoritukset
- Dramaturgian perusteet( lähiopetus)
- Näytelmäanalyysi (tehtävä)

Suoritustavat:

Lähiopetukseen osallistuminen sekä oppimistehtävä.

Katso opiskeluohjeet ja jaksokohtaiset suoritustavat oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus.

 • Aaltonen, J. 2007. Käsikirjoittajan työkalut. Helsinki: SKS.
 • Mäkikalli, A. & Steinby, L. (toim.) 2013. Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Helsinki: SKS.
 • Hiltunen, A. 2005. Aristoteles Hollywoodissa. Menestystarinan anatomia. Helsinki: Gaudeamus.
 • Vacklin, A., Rosenvall, J. & Nikkinen, A. 2007. Elokuvan runousoppia. Käsikirjoittamisen syventävät tiedot. Helsinki: Like.
 • Arvosteluasteikko:

  Arvosteluasteikko: 0-5

  Arvosanakohtaiset arviointikriteerit: Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään draamakasvatuksen perusopinnot -oppiaineen Koppa-sivuilla.