Dramaturgian perusteet ja näytelmäanalyysi 3 op (JY)

Aika ja paikka

Ylivieska

Pe 23.11. klo 17.00-21.00
La  24.11. klo 9.00-17.00

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija :

 • ymmärtää dramaturgisen ajattelun merkityksen draamakasvatuksessa
 • osaa analysoida erilaisten tekstien dramaturgiaa
 • osaa muokata proosasta näyttämötekstiä

Sisältö

Sisältää seuraavat osasuoritukset
- Dramaturgian perusteet( lähiopetus)
- Näytelmäanalyysi (tehtävä)

Suoritustavat:

Lähiopetukseen osallistuminen sekä oppimistehtävä.

Katso opiskeluohjeet ja jaksokohtaiset suoritustavat oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus.

 • Aaltonen, J. 2007. Käsikirjoittajan työkalut. Helsinki: SKS.
 • Mäkikalli, A. & Steinby, L. (toim.) 2013. Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Helsinki: SKS.
 • Hiltunen, A. 2005. Aristoteles Hollywoodissa. Menestystarinan anatomia. Helsinki: Gaudeamus.
 • Vacklin, A., Rosenvall, J. & Nikkinen, A. 2007. Elokuvan runousoppia. Käsikirjoittamisen syventävät tiedot. Helsinki: Like.
 • Arvosteluasteikko:

  Arvosteluasteikko: 0-5

  Arvosanakohtaiset arviointikriteerit: Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään draamakasvatuksen perusopinnot -oppiaineen Koppa-sivuilla.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru