Edunvalvontavaltuutuksen ajankohtaispäivä 2021 (etäkoulutus)

Laki edunvalvontavaltuutuksesta tuli voimaan vuonna 2007. Nyt valtakirjoja on saatettu maistraateissa voimaan jo tuhansia ja määrät kasvavat vuosittain. Samalla myös järjestelmän keskeisimmät ongelmat ovat alkaneet tulla esiin niin valtakirjan laadinnan kuin jo voimaan saatetun valtuutuksenkin näkökulmasta. Esteettömän varavaltuutetun välttämättömyys luopumis- tai lahjoitustilanteissa, tili- tai lupamääräysten tarpeellisuuteen sekä tiedonkulkuun liittyvät kysymykset ja esimerkiksi lasten kesken syntyvät ristiriitaisuudet vain jonkun lapsista hoitaessa vanhemman asioita ovat tavallisia ongelmia. Moni myös pohtii, voiko ja kannattaako tehtäviä jakaa eri valtuutetuille ja millä tavoin. Entä valtakirjan todistaminen, jos valtuuttaja jo on kunnoltaan heikentynyt?

Aika ja paikka

Ti 28.9.2021 klo 9.00–16.00

 • Koulutuspäivän viimeinen tunti (klo 15–16) varataan osallistujien esittämille kysymyksille.

Koulutukseen voi osallistua

 • paikan päällä Oulussa (mikäli lähitoteutus mahdollista koronatilanne huomioiden)
 • etänä omalta laitteelta

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu valtakirjoja laativille lakimiehille ja muille asiantuntijoille sekä edunvalvontavaltuutusten ja valtuutettujen kanssa eri tehtävissä tekemisiin joutuville henkilöille.

Kouluttaja

OTT, dosentti Eva Gottberg

Tavoitteet

Koulutuksessa pyritään löytämään vastauksia edunvalvontavaltuutukseen liittyviin keskeisiin kysymyksiin ja ongelmiin lain ja käytännön näkökulmasta.

Sisältö

 • Edunvalvontavaltuutuksen käyttöala ja tarve. Valtakirjan laadinta, säilyttäminen, voimaan saattaminen ja peruuttaminen.
 • Valtuuttajan oikeustoimikyky ja todistajien merkitys
 • Kuka valtuutetuksi? Yksi vai useampi valtuutettu? Työnjako vai toissijainen valtuutettu? Entä jos luottohenkilöä ei löydy?
 • Henkilöön liittyvät asiat ja rinnakkaiset määräykset; hoitotahto.
 • Taloudellisten asioiden vähimmäiskontrolli ja mahdollisten lisämääräysten tarve.  Valtuuttajan oikeusturva.
 • Vastikkeettomat toimet, luopumiset ja luovutukset. Valtuutuksen rajat.
 • Salassapito ja tiedonsaanti
 • Valtuutuksen päättyminen ja lopputoimet

Hinta

160 € sisältäen sähköisen luentomateriaalin

Ilmoittautuminen

10.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta

Koulutus toteutuu, mukaan voi vielä ilmoittautua!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Eija Raatikainen
Puh. 044 465 2202
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru