Edunvalvontavaltuutuksen ajankohtaispäivä

25.04.2023 Oulu, Verkossa

Laki edunvalvontavaltuutuksesta tuli voimaan vuonna 2007. Valtakirjoja on viime vuosina saatettu Digi- ja väestötietovirastossa voimaan kiihtyvää tahtia, rekisteröintimäärien jatkuvasti lisääntyessä. Samalla myös järjestelmän keskeiset ongelmat ovat alkaneet konkretisoitua niin valtakirjan laadinnan, voimaan saatettavan kuin jo voimassa olevankin valtuutuksen näkökulmasta. Valtakirjan perussisältö, sen laadintatapa ja muoto, esteettömän varavaltuutetun välttämättömyys luopumis- tai lahjoitustilanteissa, tili- tai lupamääräysten tarpeellisuuteen sekä tiedonkulkuun liittyvät kysymykset ja esimerkiksi valtuuttajan lasten kesken syntyvät ristiriitaisuudet vain jonkun lapsista hoitaessa vanhemman asioita ovat usein esille nousevia ongelmia. Moni myös pohtii, voiko ja kannattaako tehtäviä jakaa eri valtuutetuille ja miten tämä järkevimmin tapahtuu esimerkiksi, jos valtuuttaja on elinkeinonharjoittaja. Entä valtakirjan todistaminen, jos valtuuttaja jo on kunnoltaan heikentynyt?

Aika

25.4.23

Paikka

Oulu / webinaari

Kenelle

Valtakirjoja laativat lakimiehet, muut asiantuntijat, edunvalvontavaltuutusten ja -valtuutettujen kanssa eri tehtävissä tekemisiin joutuvat

Hinta

170 €

Ilmoittautuminen

5.4.23 mennessä

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

Ti 25.4.2023 klo 9.00–16.00

Koulutuspäivän viimeinen tunti (klo 15–16) varataan osallistujien esittämille kysymyksille.

Voit osallistua koulutukseen paikan päällä Oulussa (kesäyliopiston tilat keskustassa) tai etänä Zoom-palvelun kautta. Koulutus toteutetaan pelkästään webinaarina, jos lähikoulutukseen ei ole riittävästi tulijoita.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu valtakirjoja laativille lakimiehille ja muille asiantuntijoille sekä edunvalvontavaltuutusten ja valtuutettujen kanssa eri tehtävissä tekemisiin joutuville henkilöille.

Kouluttaja

OTT, dosentti Eva Gottberg

Tavoitteet

Koulutuksessa etsitään vastauksia edunvalvontavaltuutukseen liittyviin keskeisiin kysymyksiin ja ongelmiin lain ja käytännön näkökulmasta.

Sisältö

  • Edunvalvontavaltuutuksen käyttöala ja tarve
  • Valtakirjan laadinta, voimaan saattaminen ja peruuttaminen
  • Valtuuttajan oikeustoimikyky ja todistajien merkitys
  • Kuka valtuutetuksi? Yksi vai useampi? Työnjako vai varavaltuutettu? Entä jos luottohenkilöä ei löydy?
  • Taloudellisten asioiden vähimmäiskontrolli ja mahdollisten lisämääräysten tarve. Valtuuttajan oikeusturva
  • Vastikkeettomat toimet, luopumiset ja luovutukset. Valtuutuksen rajat
  • Salassapito ja tiedonsaanti
  • Valtuutuksen päättyminen ja lopputoimet

Hinta

170 € sisältäen sähköisen materiaalin

Ilmoittaudu

5.4.23 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.