Eläinavusteinen valmentaja – Solution Focused Animal Assisted Therapy (FSAT) 30 op

19.03.2022-03.12.2022 Oulu

Eläimellä ja ihmisellä on vuosituhansia kestävä yhteinen tarina ja kiinteä suhde toisiinsa. Eläimen ja ihmisen välinen suhde on usein hyvin merkityksellinen ja eläimen on todettu tuovan apua moniin ihmisen emotionaalisiin ongelmiin.

Eläinavusteisen valmentajan koulutus on vajaan vuoden kestävä 30 opintopisteen täydennyskoulutus, joka on tarkoitettu lähinnä terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille sekä green care -yrittäjille. Koulutus järjestetään lähi- ja etäopetuksena sekä tilavierailuina. Koulutus antaa valmiuksia käyttää eläinavusteista valmennusta tai -terapiaa omassa työssään hyvinvointialoilla, kuten esim. kasvatus-, sosiaali- tai terveysalalla.

Aika ja paikka

19.3.–3.12.2022 (yht. 12 pv, joista osa etäopetuksena)

 • La–su 19.–20.3.2022
 • La 23.4.2022
 • La 14.5.2022
 • La–su 18.–19.6.2022
 • La–su 13.–14.8.2022
 • La 24.9.2022
 • La–su 15.–16.10.2022
 • La 3.12.2022

Oulu, ilmoitetaan tarkemmin osallistujille lähetettävässä kutsussa

Seuraava Eläinavusteinen valmentaja – Solution Focused Animal Assisted Therapy (FSAT) 30 op -koulutus alkaa keväällä 2023.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät erilaisissa työympäristöissä ja haluavat oppia yhdistämään eläinavusteisen työtavan erilaisten asiakkaiden valmennukseen, ohjaukseen tai terapiaan. Koulutus soveltuu myös eläimensä kanssa vapaaehtoistyötä tekeville.

Kouluttaja

Vastuukouluttajana sosionomi YAMK, Eläintenkouluttaja AT, eläinavusteinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, ammatillinen opettaja Tanja Paasonen

Erityistason ratkaisu- ja voimavarakeskeinen sekä kognitiivinen psykoterapeutti, ammatillisten aineiden opettaja, pariterapeutti, Mindfulness-ohjaaja, eläinavusteinen valmentaja, sosionomi AMK Ulla Henriksson

FM, kirjailija, eläinavusteinen valmentaja, eläinavusteinen työnohjaaja Eija Wager

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, Eettisen hevosmiestaidon ohjaaja, MinD- voimauttavan hevostoiminnan ohjaaja, eläinavusteinen valmentaja Tommi Wessman

LTO, KK, erityisopettaja, taideterapeutti (SFA) Virpi Väisänen

sekä mahdolliset muut vierailevat kouluttajat

Tavoitteet

Koulutus antaa perustiedot ratkaisukeskeisestä ajattelusta ja työotteesta sekä tilaisuuden harjoitella niiden soveltamista asiakastyöhön. Koulutuksen kautta opiskelija saa valmiuksia käyttää eläinavusteista valmennusta tai -terapiaa omassa työssään kasvatus-, sosiaali- tai terveysalalla. Koulutus sopii myös green care–yrittäjille ja alasta kiinnostuneille.

Yksi eläinavusteisen työskentelyn tärkeimmistä lähtökohdista on hyvinvoiva eläin. Koulutus antaa perustiedot eläinavusteisessa työssä käytettävien eläinlajien perustarpeista, käyttäytymisestä ja kouluttamisesta. Koulutus antaa myös valmiuksia arvioida eri eläinlajien ja -yksilöiden soveltuvuutta eläinavusteiseen työhön.

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan keskeisiä osia ovat voimavarakeskeisyys, asiakaslähtöisyys, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Haastavaa tai muutosta kaipaavaa tilannetta käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa, ideoissa sekä toivon herättämisessä. Työskentelyssä pyritään pois ongelmakeskeisestä keskustelusta kohti rehellistä asioiden kohtaamista. Asiakkaan kanssa pohditaan yhdessä, miten hän toivoo elämänsä olevan tulevaisuudessa, ja siten luodaan energiaa ja myönteistä intoa löytää konkreettisia vaihtoehtoja elämäntilanteeseen.

Solution Focused Animal Assisted Therapy -koulutus perustuu Suomessa kehitettyihin koulutusmenetelmiin, joissa eläin toimii psykoterapeutin, ohjaajan tai valmentajan työparina. Koulutus perustuu muun muassa seuraaviin taustateorioihin: ratkaisukeskeisyys, sosiaalinen konstruktionismi, biofilia, sosiaalisen tuen teoria, antrozoologia sekä ekopsykologia.

Eläinavusteisen valmentajan koulutusta on järjestetty vuodesta 2010 lähtien ja eläinavusteisia valmentajia on valmistunut runsaat 350.

Sisältö

Koulutus on monimuoto-opiskelua koostuen lähi- ja etäopetuspäivistä, itsenäistä opiskelusta ja tilavierailuista.

 • Kolme koulutusosiota käsittelee terapeuttista työskentelyä, psykologisia aiheita sekä asiakastyötä
 • Neljä koulutusosiota sisältää eläinavusteisen toiminnan ja terapian työmuotoja, tietoa eläimistä, niiden tarpeista ja käyttäytymisestä sekä käytännön harjoituksia.
 • Viisi koulutusosiota keskittyy valmentajan ja eläintyöparin toimintaan sekä opinnäytetyön tekemiseen.

Koulutus toteutetaan lähipetusosioina sekä verkko-opiskeluna. Useita osioita on mahdollista suorittaa etäopiskeluna. Lisäksi eläinavusteiseen työskentelyyn tutustutaan tilavierailuilla.

Koulutuskokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat eläinavusteisen valmentajan todistuksen sekä oikeuden käyttää Eläinavusteisen valmentajan tunnusta (SFAT, englanniksi Solution Focused Animal Assisted Therapy).


Lisätietoa:
koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

2190 € sisältäen sähköisen materiaalin, laskutetaan viidessä erässä

Hinta ei sisällä tutustumispäivien matkakuluja, oppikirjoja eikä eläintyöpari-soveltuvuustestiä.

Ilmoittaudu

1.3.22 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Eläintyöpari-soveltuvuustesti

Useat työpaikat ja asiakkaat vaativat koiralta ammattilaisten tekemää soveltuvuusarviointia työkoiraksi. Koulutuksen jälkeen onkin mahdollisuus suorittaa Eläintyöpari -soveltuvuustesti oman työkoiran kanssa. Testin hinta ilmoitetaan myöhemmin.

Soveltuvuustestin hyväksytysti suorittanut työpari on oikeutettu koiran työhuivin käyttöön ja diplomiin. Myös muiden eläinlajien soveltuvuutta testataan.