Eläinavusteinen valmentaja -koulutus – Partners Dog® 30 op

Eläimellä ja ihmisellä on vuosituhansia kestävä yhteinen tarina ja kiinteä suhde toisiinsa. Eläimen ja ihmisen välinen suhde on usein hyvin merkityksellinen ja eläimen on todettu tuovan apua moniin ihmisen emotionaalisiin ongelmiin.

Koulutus antaa valmiuksia käyttää eläinavusteista valmennusta tai -terapiaa omassa työssään hyvinvointialoilla, kuten esim. kasvatus-, sosiaali- tai terveysalalla.

Aika ja paikka

31.10.2020–15.8.2021 (yht. 12 pv, joista osa etäopetuksena)

 • La 31.10.2020 Perehdytyspäivä etäopetuksena
 • La–su 14.–15.11.2020
 • La 6.2.2021
 • La–su 13.–14.3.2021
 • La 10.4.2021
 • La 8.5.2021
 • La–su 5.–6.6.2021
 • La–su 14.–15.8.2021

Oulu, ilmoitetaan tarkemmin osallistujille lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät erilaisissa asiakastyöympäristöissä ja haluavat oppia hyödyntämään lemmikkieläintä valmennuksen, ohjauksen ja terapian erilaisissa työmuodoissa. Koulutus soveltuu myös henkilöille, jotka haluavat toimia eläimen kanssa vapaaehtoistyön parissa.

Kouluttaja

Vastuukouluttajana sosionomi YAMK, Eläintenkouluttaja AT, eläinavusteinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, ammatillinen opettajaTanja Paasonen

NLP Trainer, NLP Coach, yritysvalmentaja, traumataideterapeutti ja työnohjaaja Tuuli Palteenmaa

FM, kirjailija, eläinavusteinen valmentaja, eläinavusteinen työnohjaaja Eija Wager

KTM, eläintenkouluttaja AT, coach, työyhteisövalmentaja / Hevosilo Aino Koivukunnas

LTO, KK, erityisopettaja, taideterapeutti (SFA) Virpi Väisänen

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot ratkaisukeskeisestä ajattelusta ja työotteesta sekä taitoja niiden soveltamiseen asiakastyössä. Koulutus antaa valmiuksia toimia eläinavusteisena valmentajana ja – ohjaajana (AAA) sekä eläinavusteisena terapeuttina (AAT).

Sen lisäksi koulutuksen jälkeen on mahdollisuus suorittaa yhteistyötesti oman työkoiran ja ohjaajan (koirakko) työskentelystä. Yhteistyötestin hyväksytysti suorittanut työpari on oikeutettu Partners Dog® -tuotesuojaukseen ja diplomiin. Koulutus sopii myös maaseutualan yrittäjille.

Sisältö

Koulutus on monimuoto-opiskelua koostuen lähi- ja etäopetuspäivistä, itsenäistä opiskelusta ja tilavierailuista.

Koulutus jakautuu kolmeen moduuliin:

 • Moduuli I (lähi- tai verkkokoulutusta 3 päivää) sisältää osion terapeuttisesta työskentelystä, psykologisista aineista sekä asiakastyöstä.
 • Moduuli II (lähi- tai verkkokoulutusta 5 päivää) sisältää eläinavusteisen työskentelyn työmuotoja, eläintiedettä sekä harjoituksia.
 • Moduuli III (lähikoulutusta 4 päivää) keskittyy koiran käyttämiseen apuna terapia- ja valmennustyöskentelyssä.

Opintojen laajuus: eläinavusteinen valmentaja 20 op sekä Partners Dog koulutus 10 op on yhteensä 30 op. Koulutuskokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat eläinavusteisen valmentajan todistuksen ja oikeuden käyttää eläinavusteisen valmentajan liivejä. Mikäli ohjaaja-koirapari suorittaa yhteistyötestin, saa koira ja ohjaaja liivin/huivin työkäyttöön. Soveltuvuuskokeesta peritään erillinen 195 € maksu.

Koulutuksen aikana käsitellään mm. seuraavia teemoja:

 • eläimen kieli, mieli ja hyvinvointi
 • eläimen vaikutus ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin
 • ratkaisukeskeinen valmennus ja asiakastyöskentelyn taidot
 • alpakat, kanat, lampaat, kissat
 • eläimen ja ihmisen suhde
 • aasi eläinavusteisessa työssä
 • eläinavusteinen työnohjaus
 • hevonen eläinavusteisessa työssä
 • koira mukana psykoterapiassa
 • allergiat
 • toiminnalliset työmenetelmät (eläin-draama-kuva)
 • ohjaajan valmiudet ja koiran kouluttamisen perusteet
 • koiran elekieli ja tunnetilat, koiran virikkeellistäminen
 • oikean eläinlajin ja -yksilön valinta eläinavusteiseen työhön

 

Hinta

1990 € sisältäen sähköisen materiaalin, laskutetaan viidessä erässä

Hinta ei sisällä tutustumispäivien matkakuluja, oppikirjoja, liivejä eikä Parters Dog näyttökoetta.

Ilmoittautuminen

12.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutus toteutuu, muutama paikka vapaana. Mukaan voi ilmoittautua viimeistään 13.11.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Solution Focused Animal Assisted Therapy -koulutus perustuu Suomessa kehitettyihin koulutusmenetelmiin, jossa eläin on avustajana psykoterapiassa, ohjauksessa tai valmennuksessa kuten esim. neuropsykiatrisen asiakkaan kanssa hoitotyön eri alueilla.Koulutus perustuu ratkaisukeskeisten työmenetelmien malleille ja taustateorioina ovat sosiaalinen konstruktionismi, biofilia, sosiaalisen tuen teoria, antrozoologia sekä ekopsykologia.

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan keskeisimmät teemat ovat voimavarakeskeisyys, asiakaslähtöisyys, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Haastavaa tai muutoksen tarvitsevaa tilannetta käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa, ideoissa sekä toivon herättämisessä. Työskentelyssä pyritään ongelmakeskeisestä keskustelusta pois kohti rehellistä asioiden kohtaamista. Tutkimalla sitä miten asioiden toivotaan tulevaisuudessa olevan, luodaan energiaa ja myönteistä intoa löytää konkreettisia vaihtoehtoja elämäntilanteeseen.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru