Eläinavusteinen valmentaja - SFAAT® 30 op

25.03.2023–04.11.2023 Oulu

Eläimellä ja ihmisellä on vuosituhansia kestävä yhteinen tarina ja kiinteä suhde toisiinsa. Eläimen ja ihmisen välinen suhde on usein hyvin merkityksellinen ja eläimen on todettu tuovan apua moniin ihmisen emotionaalisiin ongelmiin.

Eläinavusteisen valmentajan koulutus on vajaan vuoden kestävä 30 opintopisteen täydennyskoulutus, joka on tarkoitettu lähinnä terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille sekä green care -yrittäjille. Koulutus järjestetään lähi- ja etäopetuksena sekä tilavierailuina. Koulutus antaa valmiuksia käyttää eläinavusteista valmennusta tai -terapiaa omassa työssään hyvinvointialoilla, kuten esim. kasvatus-, sosiaali- tai terveysalalla.

Aika

25.3.–4.11.2023

Paikka

Oulu, osa koulutuspäivistä etänä

Kenelle

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, green care -yrittäjät, hyvinvointialan ammattilaiset sekä eläimensä kanssa vapaaehtoistyötä tekevät

Ilmoittautuminen

2.3.23 mennessä; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Hinta

2200 €, laskutetaan erissä

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2202

Aika ja paikka

25.3.–4.11.2023 (yht. 12 pv, joista osa etäopetuksena)

 • La–su 25.–26.3.2023
 • La–su 15.–16.4.2023 (etäopetuksena)
 • La–su 13.–14.5.2023
 • La 17.6.2023
 • La–su 19.–20.8.2023
 • La–su 16.–17.9.2023 (etäopetuksena)
 • La 4.11.2023

Koulutuspäivät toteutetaan yleensä klo 9.00–16.00.

Oulu, ilmoitetaan tarkemmin osallistujille lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat saada ammatillista osaamista eläinavusteiseen työskentelyyn. Koulutus soveltuu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä green care -yrittäjille. Koulutus soveltuu myös hyvinvointialan ammattilaisille sekä eläimensä kanssa vapaaehtoistyötä tekeville.

Kouluttaja

Vastuukouluttajana sosionomi YAMK, Eläintenkouluttaja AT, eläinavusteinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, ammatillinen opettaja Tanja Paasonen

Erityistason ratkaisu- ja voimavarakeskeinen sekä kognitiivinen psykoterapeutti, ammatillisten aineiden opettaja, pariterapeutti, Mindfulness-ohjaaja, eläinavusteinen valmentaja, sosionomi AMK Ulla Henriksson

Eläintenkouluttaja AT, coach, työyhteisövalmentaja / Hevosilo, KTM Aino Koivukunnas

Erityisopettaja, tutkija, KM Iris Vainio

Kirjailija, eläinavusteinen valmentaja, eläinavusteinen työnohjaaja, FM Eija Wager

Fysioterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja Tuukka Äännevaara

sekä mahdolliset muut vierailevat kouluttajat

Tavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa eläinavusteisuuden eri muodot ja pääperiaatteet sekä ymmärtää eri vaikutusmekanismit eläinavusteisessa työskentelyssä
 • yhdistää eläinavusteisuuden omaan ammatilliseen viitekehykseensä ja työhönsä sekä osaa toimia yrittäjänä
 • ymmärtää eläinavusteisessa työssä toimivien eläinlajien lajityypilliset tarpeet ja käyttäytymisen sekä perusperiaatteet eläinten kouluttamisesta eläinavusteiseen työhön
 • tunnistaa hyvinvoivan eläimen eläinavusteisen työskentelyn lähtökohdaksi
 • arvioida eri eläinlajien ja -yksilöiden soveltuvuutta eläinavusteisen työn eri muotoihin ja eri asiakasryhmille
 • kuvata ja selittää ratkaisukeskeisen ajattelun ja työotteen periaatteet ja soveltaa niitä asiakastyössä
 • arvioida ja varmistaa eläinten ja ihmisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden eläinavusteisissa interventioissa
 • suunnitella ja arvioida tavoitteellisia eläinavusteisia interventioita ja pystyy perustelemaan eläimen lisäarvon
 • ennakoida ja välttää eläinavusteiseen työskentelyyn liittyviä riskejä sekä toimii eettisesti ja lakeja noudattaen

Koulutuskokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat eläinavusteisen valmentajan todistuksen sekä oikeuden käyttää Eläinavusteisen valmentajan tunnusta (SFAAT, englanniksi Solution Focused Animal Assisted Therapy).

Tämän koulutuksen jälkeen on mahdollista hakeutua Eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukseen.

Sisältö

 • Terapeuttinen työskentely, eläinavusteisuuden teoriapohja ja asiakastyö
 • Eläinavusteisen toiminnan ja terapian työmuodot, tietoa eläimistä, niiden tarpeista ja käyttäytymisestä sekä kouluttamisesta
 • Valmentajan ja eläintyöparin toiminta, harjoittelu oman eläimen kanssa
 • Eläinavusteiseen työskentelyyn tutustuminen ja käytännön harjoitukset, tilavierailut

Solution Focused Animal Assisted Therapy – (SFAAT) -koulutus perustuu Suomessa kehitettyihin koulutusmenetelmiin, joissa eläin toimii sosiaali-, terveys - tai kasvatusalan ammattilaisen työparina. Koulutus antaa valmiudet yhdistää eläinavusteisuus osallistujan omaan ammatilliseen viitekehykseen ja työhön.
Koulutus perustuu muun muassa seuraaviin taustateorioihin: ratkaisukeskeisyys, sosiaalinen konstruktionismi, biofilia, sosiaalisen tuen teoria, etologia sekä ekopsykologia.
Ratkaisukeskeisen lähestymistavan keskeisiä osia ovat voimavarakeskeisyys, asiakaslähtöisyys, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Haastavaa tai muutosta kaipaavaa tilannetta käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa, ideoissa sekä toivon herättämisessä. Eläin on suunnitellusti ja tavoitteellisesti mukana asiakastyössä.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy

 • 12 koulutuspäivää, joista 8 päivää lähiopetusta ja 4 etäopetusta (reaaliaikainen verkko-opetus)
 • oppimispäiväkirja
 • kirjalliset oppimistehtävät, kirjallisuuteen tutustuminen ja kirjallisuusreferaatit
 • opinnäytetyö
 • asiakastyöhön liittyvää harjoittelua
 • turvallisuus- ja hyvinvointisuunnitelmat asiakastyöhön

Hinta

2200 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksua ei palauteta, jos perut ilmoittautumisesi. Mikäli koulutus peruuntuu kesäyliopistosta tai kouluttajasta johtuvasta syystä, palautamme varausmaksun.

Jotta ilmoittautumisesi tulee voimaan, täytyy varausmaksun olla maksettuna. Voit maksaa sen verkkomaksulla ilmoittautumisen jälkeen.

Koulutus laskutetaan viidessä erässä. Hinta sisältää koulutuksen, sähköisen materiaalin ja Moodle-ympäristön käytön. Hinta ei sisällä tutustumispäivien matkakuluja, oppikirjoja eikä eläintyöpari-soveltuvuustestiä.

Ilmoittaudu

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutus toteutuu, muutama paikka vielä vapaana!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (2.3.) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Eläintyöpari-soveltuvuustesti

Useat työpaikat ja asiakkaat vaativat koiralta ammattilaisten tekemää soveltuvuusarviointia työkoiraksi. Koulutuksen jälkeen onkin mahdollisuus suorittaa Eläintyöpari-soveltuvuustesti oman työkoiran kanssa. Soveltuvuustestin hyväksytysti suorittanut työpari on oikeutettu koiran työhuivin käyttöön ja diplomiin. Myös muiden eläinlajien soveltuvuutta testataan.
Soveltuvuustesti ei sisälly koulutuksen hintaan.