Eläinavusteisuus terapiatyössä

07.10.2024 Oulu, Verkossa

Terapia- ja auttamistyötä tekevät henkilöt ovat tienneet aina eläimen läsnäolon vahvistavan hoidon vaikuttavuutta. Eläin rentouttaa ohjaustilanteiden tunneilmapiiriä ja asiakkaan stressitaso voi laskea usein jo ennen varsinaisen työskentelyn alkua. Eläin mahdollistaa läsnäolollaan ja kosketuksellaan yhteyden aukenemisen omiin tunteisiin ja auttaa sanoittamaan niitä. Se voi mahdollistaa myös uusien tulkintamallien syntymistä, ja siten auttaa terapiaa etenemään sujuvammin haluttuun suuntaan. Eläinavusteisuus on terapiatyössä yksi työtapa muiden ohella. Eläinavusteisuuden merkitystä on opittu viime vuosina ymmärtämään ja arvostamaan asiakkaiden ja terapeuttien kokemusten ja erilaisten tutkimusten kautta.

Aika

7.10.24

Paikka

Oulu / etäopetus

Kenelle

Psykoterapeutit, lyhytterapeutit, seksuaalineuvojat ja -terapeutit, muut terapiatyötä tekevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset

Ilmoittautuminen

18.9.24 mennessä

Hinta

140 €

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

Ma 7.10.24 klo 9.00–16.00

Voi osallistua koulutukseen valintasi mukaan kesäyliopiston tiloissa Oulussa tai etänä Zoomin kautta.

Kohderyhmä

Psykoterapeutit, lyhytterapeutit, seksuaalineuvojat ja -terapeutit ja muut terapiatyötä tekevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset

Kouluttaja

Erityistason kognitiivinen ja ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, ammatillisten aineiden opettaja, eläinavusteinen valmentaja, pariterapeutti ja seksuaalineuvoja Ulla Henriksson

Ulla on tehnyt eläinavusteista psykoterapiatyötä jo 14 vuoden ajan ja kouluttaa nyt henkilöitä, jotka miettivät miten eläinavusteisuutta voi käyttää oman terapiatyönsä tukena.

Tavoitteet

Koulutuspäivän tavoitteena on antaa osallistujille perustietoa ja -valmiuksia työskennellä eläinavusteisesti terapiatyössä.

Sisältö

  • Mitä eläinavusteisuus on terapiatyössä
  • Miten asiakas hyötyy eläinavusteisesta terapiasta
  • Miten terapeutti hyötyy eläinavusteisesta työtavasta
  • Millainen eläin sopii terapiatyöhön
  • Mitä terapiatyössä olevan eläimen tulee osata
  • Mitä eläinavusteista terapiaa tekevän terapeutin tulee osata
  • Eläinavusteisen terapian työmenetelmiä
  • Case-pohdintoja päivän teemaan liittyen

Hinta

140 € sisältäen luentomateriaalin

Ilmoittaudu

18.9.24 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.