Elintapaohjaaja 2 op (verkkokoulutus)

Haluatko vahvistaa elintapaohjausosaamistasi ja pätevöityä elintapaohjaajaksi?

Verkkokoulutus tarjoaa helpon tavan kehittää elintapaohjausosaamista. Verkkokoulutusmateriaalin avulla voit kouluttautua omassa tahdissa ja verkostoitua toisten elintapaohjaustyötä tekevien kanssa. Koulutuksesta saat todistuksen, joka antaa pätevyyden toimia elintapaohjaajana. Koulutus sisältää myös työelämälähtöisen kehittämistehtävän.

Aika ja paikka

To 1.10.2020 klo 14.00–15.30
Koulutuksen aloitustapaaminen pidetään sähköisessä oppimisympäristössä verkossa.

Helmikuu 2021
Koulutus päättyy seminaariin, joka pidetään livenä tai verkossa.

Kohderyhmä

Sisältääkö työsi elintapojen ohjaamista ja oletko kiinnostunut kehittämään ohjaamistaitojasi?

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö tarjoaa yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa elintapaohjauksen verkkokoulutuksen syksyllä 2020 sosiaali- ja terveydenhuollon, liikuntapalvelujen ammattilaisille ja järjestötoimijoille.

Tavoitteet

Tavoitteena on, että koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkaluja ja vahvistanut liikunnan, ravitsemuksen, unen lääkkeettömän hoidon ja painonhallinnan ohjausosaamistaan yksilö- ja ryhmäohjauksessa.

Sisältö

Koulutus on rakennettu kolmesta pääteemasta: liikunta, ravitsemus ja uni. Painonhallinta sisältyy em. teemoihin. Lisäksi koulutuksessa perehdytään yksilö- ja ryhmäohjauksen työkaluihin.

Koulutus toteutuu itseopiskelumateriaalien, verkkoluentojen, pohdintatehtävien ja verkkokeskustelujen avulla. Koulutusmateriaalit sisältävät asiakkaille ja ammattilaisille suunnattuja elintapaohjauksen tukimateriaaleja.

Koulutus suoritetaan omassa tahdissa alla olevan oppimispolun mukaisesti. Koulutuksen laajuus on 60 t (2 op).


Tulostettava esite: https://www.ppkyo.fi/files/oulun_tiedostot/elintapaohjauskoulutus_verkossa_2020.pdf

Elintapaohjauskoulutuksen opetussisältö pohjautuu VESOTE – vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti – hankkeessa (2017–2018) kehitettyyn verkkokoulutukseen.

Hinta

75 € sisältäen sähköisten verkkoympäristöjen käytön

Ilmoittautuminen

18.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan alla olevan ilmoittautumislinkin kautta

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Ulla Isopahkala
ulla.isopahkala@ppshp.fi
puh. 040 570 4330

Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
puh. 044 465 2202

Sirpa Hyyrönmäki
sirpa.hyyronmaki@ppshp.fi
puh. 040 505 7836

Leea Järvi
leea.jarvi@ppshp.fi
puh. 040 757 6711