Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op (UEF) - ay7021703

Aika ja paikka

Verkkokurssina ajalla 21.10.-16.12.2019

Kouluttaja

Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot elintarvikevalikoimasta ja niiden koostumuksesta sekä saa hyvän käsityksen siitä, mitä elintarvikealalla on tapahtumassa.

Sisältö

Elintarvikkeiden kulutus ja elintarvikeryhmät. Terveysvaikutteiset ja erityiselintarvikkeet. Ajankohtaista elintarvikkeista.

Suoritustapa

Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Suoritus sisältää kaksi kaupassa tehtävää tutustumistyötä. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
Arvostelu: hyväksytty/hylätty

Oppimateriaali

Verkossa ilmoitettu materiaali

Hinta

Oulu: 138 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 97 €)
Kuusamo: 138 €
Pyhäjärvi: 138 €