Englannin kieli, aineopinnot 35 op (OY)

09.09.2022–31.12.2023 Oulu

Aika ja paikka

WEEKEND WORKSHOPS 1–12
Fridays and / or Saturdays, organized online or on Linnanmaa campus

Autumn 2022
1) Fri-Sat 9.-10.9.22, Zoom, 2) Sat 24.9.22, campus, 3) Sat 22.10.22, campus, 4) 18.–19.11.22, Fri Zoom, Sat campus, 5) Sat 17.12.22, Zoom

Spring–Summer 2023
6) 13.–14.1.23, Fri Zoom, Sat Moodle, 7) 17.–18.2.23, Zoom, 8) 17.–18.3.23, Fri Zoom, Sat campus, 9) 21.–22.4.23, Fri Zoom, Sat campus, 10) 26.–27.5.23, Zoom, 11) 16.–17.6.23, Fri Zoom, Sat campus, 12) 18.–19.8.23, Zoom

Timetable for September:

WEEKEND WORKSHOP 1 (9.–10.9.2022)
Friday 17:00–18:45, Zoom

17:00–17:30 Introduction to Intermediate Studies in English by Mirka Rauniomaa and teachers’ introductions
17:45–19:15 TLC, Political Communication (1)
Saturday 9–14, Zoom
9–11 English Grammar (1–2)
12–14  English Grammar (3–4)

WEEKEND WORKSHOP 2 (24.9.2022)
Saturday 9–16, Linnanmaa campus

9–11 English Grammar (5–6)
12–14 English Grammar (7–8)
14–16 TLC, Political Communication (2–3)

Schedule: See whole schedule (pdf)

Kouluttaja

Responsible for the studies: Yliopistonlehtori, FT Juha-Pekka Alarauhio

Tavoitteet

Learning objectives at different levels

After completing the Basic Studies package in English Philology, the students will be able to demonstrate improved practical skills in their use of written and spoken English and to discuss structures of English and English grammar from different theoretical perspectives. They will also be able to identify and explain the basics of different fields of English linguistics and Anglo-American literature. Finally, they will be able to explain different cultural features of British and North American culture and describe differences between them. The Basic Studies package also familiarise students with the main modes of individual and collaborative teaching and learning encountered in the university: lectures, seminars, tutorials, workshops, group work, presentations, online teaching, examinations and writing assignments.

The Intermediate Studies package in English Philology is designed with two goals in mind. First, by virtue of its combination of courses, it extends students’ understanding of the key areas of English Philology while allowing at the same time some room for the development of personal interests. Second, through its training in the basic skills of research methodology and presentation, it prepares students for the pursuit of further academic studies. Indeed, for minor subject students, completion of the Basic and Intermediate Studies packages may be used to fulfil the requirements for a degree in a subject other than English Philology.

Sisältö

English today enjoys a special status as the global language. It is written, spoken and understood throughout the world and has become the most important medium not only for international communication of all sorts (casual and informal, commercial and industrial, political and diplomatic, etc.) but also for the dissemination of scientific and scholarly research. This high status of English throughout the world requires high standards for the teaching of English on many different levels. The curriculum for English Philology is therefore designed to address these requirements and to offer a carefully graded mix of courses focusing on the practical aspects of using both written and spoken English, as well as courses in the fields of Linguistics, Applied Linguistics, Literature and Culture.

Practical information

Assessment methods vary from course to course: for example, some courses require regular attendance and the regular submission of homework or coursework, while other courses are assessed by a final written examination, for example an exam or a term paper.


Opinnoissa suoritetaan kaikki alla mainitut seitsemän jaksoa:

Pakolliset opintojaksot (3 kpl):
Research in Language Studies, 5op - AY682380A
Researching Literature and Culture, 5op - AY682381A *The course is to be completed as independent / online study.
English Grammar, 5op - AY682431A

Valinnaiset opintojaksot (4 kpl):
Discourse Studies, 5 op - AY682385A *The course is to be completed as independent / online study.
Topics in Literature and Culture, Political Communication, 5 op - AY00AG27
English as a Lingua Franca, 5 op - AY00AG28
The Fundamentals of Poetry 5 op - AY00AI35    


Opiskelijavalintakriteerit

Hakija voidaan hyväksyä opiskelemaan Englannin kielen aineopintokokonaisuutta, mikäli hakija on suorittanut perusopinnot  ja läpäissyt niihin liittyvän pääsykokeen sellaisessa yliopistossa, jossa voi opiskella englantia pääaineena.

Englannin kielen oppiaine tarkistaa ja hyväksyy hakijoiden valmiudet perusopintojen osalta. Opintoihin valitaan 24 opiskelijaa perusopintojen opintomenestyksen perusteella.


Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Huomioitavaa

Päivitys 4.8.22:
- Conversation Analysis, 5 op -jakso poistuu, tilalle The Fundamentals of Poetry 5 op

Päivitys 8.8.22:
- Syyskuun aikataulu julkaistu tällä sivulla.

Päivitys 9.8.22:
- Julkaistu opintojen koko aikataulu.

Päivitys 23.8.22:
- Päivitetty hakemiseen liittyviä asiakirjavaatimuksia. Lisätty seuraava teksti: Jos opintojen keskiarvoa ei ole mahdollista saada määräaikaan mennessä, opiskelijavalinnan tekevät opettajat laskevat keskiarvon opintosuoritusotteen arvosanojen perusteella.

Päivitys 30.8.22:
- Opintojen aikataulua on päivitetty, ks. uusi aikataulu:
Schedule: See whole schedule (pdf)

Hinta

800 €

Ilmoittaudu

1.9.22 mennessä

Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt, kiitos kaikille opintoihin mukaan hakeneille!

Toimita 1.9.22 mennessä kesäyliopistolle kopio englannin kielen perusopintojen todistuksesta tai virallinen opintosuoritusote, jossa näkyy opintojen keskiarvo. Jos opintojen keskiarvoa ei ole mahdollista saada määräaikaan mennessä, opiskelijavalinnan tekevät opettajat laskevat keskiarvon opintosuoritusotteen arvosanojen perusteella. Toimita todistus osoitteeseen kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi.


Mikäli tulet valituksi, mutta et jostakin syystä voi aloittaa opintoja, ilmoitathan siitä viipymättä kesäyliopistolle, jotta paikka voidaan antaa toiselle opiskelijalle.

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita ja osallistumisedellytykset täyttäviä hakijoita on riittävästi määräpäivään mennessä.


Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Siihen asti ilmoittautumisen voi perua maksutta. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen / keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

HUOM. Jos et tule valituksi opintoihin, sinulta ei mene myöskään ilmoittautumisen perumiskuluja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203