Englannin kieli, aineopinnot 35 op (OY)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2022-2023, tarkentuu myöhemmin

Opinnoista kaksi jaksoa järjestetään etä- tai verkkototeutuksena, muut lähiopetuksena Oulussa (ei etäyhteyttä)

Kouluttaja

Responsible for the studies: Yliopistonlehtori, FT Juha-Pekka Alarauhio

Tavoitteet

Learning objectives at different levels

After completing the Basic Studies package in English Philology, the students will be able to demonstrate improved practical skills in their use of written and spoken English and to discuss structures of English and English grammar from different theoretical perspectives. They will also be able to identify and explain the basics of different fields of English linguistics and Anglo-American literature. Finally, they will be able to explain different cultural features of British and North American culture and describe differences between them. The Basic Studies package also familiarise students with the main modes of individual and collaborative teaching and learning encountered in the university: lectures, seminars, tutorials, workshops, group work, presentations, online teaching, examinations and writing assignments.

The Intermediate Studies package in English Philology is designed with two goals in mind. First, by virtue of its combination of courses, it extends students’ understanding of the key areas of English Philology while allowing at the same time some room for the development of personal interests. Second, through its training in the basic skills of research methodology and presentation, it prepares students for the pursuit of further academic studies. Indeed, for minor subject students, completion of the Basic and Intermediate Studies packages may be used to fulfil the requirements for a degree in a subject other than English Philology.

Sisältö

English today enjoys a special status as the global language. It is written, spoken and understood throughout the world and has become the most important medium not only for international communication of all sorts (casual and informal, commercial and industrial, political and diplomatic, etc.) but also for the dissemination of scientific and scholarly research. This high status of English throughout the world requires high standards for the teaching of English on many different levels. The curriculum for English Philology is therefore designed to address these requirements and to offer a carefully graded mix of courses focusing on the practical aspects of using both written and spoken English, as well as courses in the fields of Linguistics, Applied Linguistics, Literature and Culture.

Practical information

Assessment methods vary from course to course: for example, some courses require regular attendance and the regular submission of homework or coursework, while other courses are assessed by a final written examination, for example an exam or a term paper.


Opinnoissa suoritetaan kaikki alla mainitut seitsemän jaksoa:

Pakolliset opintojaksot (3kpl):
Research in Language Studies, 5op
Researching Literature and Culture, 5op
English Grammar, 5op

Valinnaiset opintojaksot (4kpl):
Conversation Analysis, 5 op
Discourse Studies, 5 op
Topics in Literature and Culture 5 op
English as a Lingua Franca, 5 op        


Opiskelijavalintakriteerit

Hakija voidaan hyväksyä opiskelemaan Englannin kielen aineopintokokonaisuutta, mikäli hakija on suorittanut perusopinnot  ja läpäissyt niihin liittyvän pääsykokeen sellaisessa yliopistossa, jossa voi opiskella englantia pääaineena.

Englannin kielen oppiaine tarkistaa ja hyväksyy hakijoiden valmiudet perusopintojen osalta. Opintoihin valitaan 24 opiskelijaa perusopintojen opintomenestyksen perusteella.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

800 €

Ilmoittautuminen

1.9.22 mennessä

Toimita 1.9.22 mennessä kesäyliopistolle kopio englannin kielen perusopintojen todistuksesta tai virallinen opintosuoritusote, jossa näkyy opintojen keskiarvo. Toimita todistus osoitteeseen kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi.


Mikäli tulet valituksi, mutta et jostakin syystä voi aloittaa opintoja, ilmoitathan siitä viipymättä kesäyliopistolle, jotta paikka voidaan antaa toiselle opiskelijalle.

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita ja osallistumisedellytykset täyttäviä hakijoita on riittävästi määräpäivään mennessä.


Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Siihen asti ilmoittautumisen voi perua maksutta. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen / keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

HUOM. Jos et tule valituksi opintoihin, sinulta ei mene myöskään ilmoittautumisen perumiskuluja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru