Vieras kieli, englanti (KTK) 3 op (OY) - ay902130Y, elokuun kurssi

Aika ja paikka

Maanantaisin ja keskiviikkoisin ajalla 3.-26.8.2020 klo 16.30-19.15

Kurssi järjestetään verkko-opetuksena (Zoom ja Moodle)

Kohderyhmä

Pakollinen kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoille.

Kouluttaja

FM Henrik Petäistö

Tavoitteet

Tavoitteet:
-kehittää sellaisia englannin kielen taitoja, jotka mahdollistavat tehokkaan kommunikoinnin kasvatus- ja opetusalan aiheista
-harjoitella suullisten esitysten ja kirjoitetun tekstin ymmärtämistä ja tuottamista käyttäen muodollista tai puolimuodollista englannin kieltä.

Oppimistulokset – kurssin päättyessä opiskelijoiden odotetaan osaavan:
-tiivistää, tulkita ja keskustella muodollisista tai puolimuodollisista teksteistä, jotka liittyvät kasvatukseen ja koulutukseen
-kirjoittaa kasvatukseen ja opetukseen liittyvistä aiheista
-hakea tietoa valitusta kasvatustieteeseen liittyvästä aiheesta sekä analysoida ja selittää aiheeseen sisältyviä ajatuksia ja käsityksiä
-ymmärtää paremmin monimuotoisuuden- ja arvoisuuden käsitettä kasvatuksessa ja koulutuksessa
-kommunikoida paremmin ulkomaalaistaustaisten vanhempien ja työtovereiden kanssa.

Sisältö

-kasvatukseen ja opetukseen liittyviä tekstejä ja lyhyitä videoita
-muodollisen ja puolimuodollisen kirjoittamisen harjoittelua
-suullisten esitysten harjoittelua
-kommunikatiivisia tehtäviä

Taitotaso

B2

Lähtötasovaatimus

Englanti A1- tai A2-kielenä peruskoulussa ja lukiossa, tai muuten hankittu vastaava kielitaito.

Suoritustapa

28 h lähiopetusta + 8 h verkko-opintoja + 44 h itsenäistä opiskelua. Luokkahuonetyöskentelyä, verkko-opintoja, yksilöllisiä tehtäviä, ryhmäharjoituksia, suullinen esitys pareittain tai pienessä ryhmässä ja kotitehtäviä.

Säännöllinen osallistuminen lähiopetukseen, ja kaikkien kurssitehtävien suorittaminen (100%:n läsnäolovaatimus lähiopetuksessa; satunnaisten poissaolojen korvaaminen).

Kurssin suoritus on 3 op (ei osasuorituksia)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty

Opetuskieli

englanti

Kirjallisuus

Opettaja jakaa kurssimateriaalin sähköisessä muodossa.

Hinta

145 €

Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija: mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi ja tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 22.6.2020 mennessä Oulun toimipaikkaan.

Kurssilla on tilaa, voit yhä ilmoittautua mukaan!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207