Englantilainen filologia 35 op (OY)

English Philology, Intermediate Studies 35 ECTS

Aika ja paikka

Ks.opintojaksojen aikataulu tästä: Schedule

Opinnot järjestetään Oulussa. Opetuspaikoista tiedotetaan koulutukseen valituille opiskelijoille erikseen.

Kouluttaja

Responsible for the studies:  Yliopistonlehtori Mirka Rauniomaa

Tavoitteet

Learning objectives at different levels

After completing the Basic Studies package in English Philology, the students will be able to demonstrate improved practical skills in their use of written and spoken English and to discuss structures of English and English grammar from different theoretical perspectives. They will also be able to identify and explain the basics of different fields of English linguistics and Anglo-American literature. Finally, they will be able to explain different cultural features of British and North American culture and describe differences between them. The Basic Studies package also familiarise students with the main modes of individual and collaborative teaching and learning encountered in the university: lectures, seminars, tutorials, workshops, group work, presentations, online teaching, examinations and writing assignments.

The Intermediate Studies package in English Philology is designed with two goals in mind. First, by virtue of its combination of courses, it extends students’ understanding of the key areas of English Philology while allowing at the same time some room for the development of personal interests. Second, through its training in the basic skills of research methodology and presentation, it prepares students for the pursuit of further academic studies. Indeed, for minor subject students, completion of the Basic and Intermediate Studies packages may be used to fulfil the requirements for a degree in a subject other than English Philology.

Sisältö

English Philology

English today enjoys a special status as the global language. It is written, spoken and understood throughout the world and has become the most important medium not only for international communication of all sorts (casual and informal, commercial and industrial, political and diplomatic, etc.) but also for the dissemination of scientific and scholarly research. This high status of English throughout the world requires high standards for the teaching of English on many different levels. The curriculum for English Philology is therefore designed to address these requirements and to offer a carefully graded mix of courses focusing on the practical aspects of using both written and spoken English, as well as courses in the fields of Linguistics, Applied Linguistics, Literature and Culture.

Practical information

Assessment methods vary from course to course: for example, some courses require regular attendance and the regular submission of homework or coursework, while other courses are assessed by a final written examination, for example an exam or a term paper.


Englantilaisen filologian aineopintoihin hyväksyttävillä opiskelijoilla tulee olla suoritettuna englantilaisen filologian perusopinnot sekä hyväksytty lähtötasokoe. Jos lähtötasokoetta ei ole suoritettu ennen perusopintoja tai niiden yhteydessä, tulee lähtötasokoe tehdä ennen aineopintoja.   

Ilmoittaudu lähtötasokokeeseen 2.9.19 mennessä kesäyliopiston tenttikalenterin kautta. Samaan paikkaan tulee myös ennen tenttiä tieto tenttipaikasta.

Lähtötasokoe / The Entrance Examination

The entrance examination is in English. It is a written examination that consists of two or three writing tasks of approximately 300 words. Materials, which may pertain to linguistics, applied linguistics, literature and/or culture, will be provided at the examination. The maximum number of points in the examination is 40.

The aim of the entrance examination is to test the applicant’s ability to grasp the content presented in the examination materials and apply it accordingly in the writing tasks. To be considered for admission, the applicant must score at least 50% of the available points in each task.

The assessment of the examination answers will focus on the following issues:

1. content – the relevance and accuracy of the answers;
2. language – the grasp of vocabulary and grammatical precision, the ability to write clearly, fluently and flawlessly;
3. structure and organization – the logical presentation and overall coherence of argumentation.


Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

  • Academic Communication 2, 5 ECTS credits (OY) - ay682379A
  • Discourse Studies 5 ECTS credits (OY) - ay682385A
  • Language and Learning 5 ECTS credits (OY) - ay682353A
  • Research in Language Studies 5 ECTS credits (OY) - ay682380A
  • Researching Literature and Culture 5 ECTS credits (OY) - ay682381A
  • Speakers' Corner 5 ECTS credits (OY) - ay682418A
  • Critical Study of Cultural Practices 5 ECTS credits (OY) - ay682391A

Hinta

Lähtötasokoe: 50 €
Koko opintokokonaisuus 35 op: 750 €, laskutetaan neljässä erässä (2 erää / lukukausi)
Yksittäiset opintojaksot 5 op: 140 €

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt.

Ilmoittautuminen lähtötasokokeeseen ja opintoihin 2.9.19 mennessä.

Lähtötasokokeeseen ilmoittaudutaan tenttikalenterin kautta.

Opintoihin ilmoittaudutaan tämän sivun lopussa olevan ilmoittautumispainikkeen kautta. Mikäli ilmoittautunut ei läpäise lähtötasokoetta, ilmoittautuminen opintoihin mitätöidään kesäyliopiston toimesta ja henkilöltä peritään vain tenttimaksu.

Opinnoissa on rajoitettu osallistujamäärä. Opintoihin valittavilla tulee olla suoritettuna englantilaisen filologian perusopinnot sekä hyväksytty lähtötasokoe.

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.