English basics, alkeisjatkokurssi A1.2

19.09.2023–16.04.2024 Kuusamo

Aika ja paikka

19.9.2023–16.4.2024

Ti 18.30-20

Kuusamon lukio

Kouluttaja

Salme Hamunen

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija pystyy viestimään tutuista perusasioista ja rohkaistuu käyttämään kieltä sekä motivoituu jatkamaan englannin opiskeluaan.

Tarvittaessa kurssi voidaan arvioida asteikolla hyväksytty-hylätty. Arviointiperusteina säännöllinen osallistuminen kurssille, aktiivisuus oppitunneilla ja tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Sisältö

Englannin alkeisjatkokurssi kielen alkeet osaaville. Pari-ja pienryhmäharjoittelua monipuolisesti puhuen, kuunnellen, lukien ja kirjoittean. Yhteistoiminnallisen pari- ja pienryhmätyöskentelyn avulla harjoitellaan jokapäiväisen elämän puhetilanteita.

Oppikirjana Anni Holopainen, Christine Silventoinen: Everyday English 1 ( Finn Lectura)

Hinta

100€
(maksetaan kahdessa erässä, puolet syyslukukaudella ja puolet kevätlukukaudella.)

Ilmoittaudu

10.9. mennessä tästä linkistä

Ilmoittautuminen alkaa 1.7.2023.

Lisätiedot

Hanne Palosaari
Koulutussuunnittelija
hanne.palosaari@kuusamo.fi
Puh. 0400 175 657