English in Social Services: How to Communicate with Customers? (etäkoulutus)

"Englannin kielen oppiminen onkin helpompaa kuin luulin." (Kurssipalaute aiemmalta kurssilta)

Aika ja paikka

Tiistaisin 21.9–9.11.21 klo 17.0018.30, huom ei opetusta viikolla 43 (yhteensä 7 krt)
Kurssi toteutuu reaaliaikaisena verkko-opetuksena Zoomissa. Kurssille osallistutaan omalla laitteella.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu sinulle sosiaalialalla työskentelevä ammattilainen:

  • joka kohtaat työssäsi vieraista kulttuureista tulevia asiakkaita
  • ja joka haluat petrata englannin kielitaitoasi asiakastilanteissa

Kouluttaja

FM Jarkko Latvala

Sisältö

Kurssin tavoitteena on edistää osallistujien sujuvaa kielitaitoa englannin kielellä tapahtuvissa asiakastilanteissa. Kurssilla harjoitellaan ja treenataan erilaisia arkipäiväisiä työssä eteen tulevia vuorovaikutustilanteita englannin kielellä. Tärkeää ei ole oppia hallitsemaan kieltä täydellisesti, vaan päinvastoin osata käyttää sitä sopivan yksinkertaisesti, jolloin vieraasta kulttuurista tuleva, mahdollisesti heikollakin kielitaidolla varustettu asiakas pystyy ymmärtämään ja kommunikoimaan autetusti.

Toteutus

Verkkokurssilla opettaja ja osal­lis­tu­jat ovat yhtä ai­kaa ver­kos­sa. Kurssi koostuu opettajan vetämistä työpajoista, joissa on opetustuokioita, har­joi­tuk­sia sekä kes­kus­te­lua. Pääpaino kurssilla on käytännön kielitaidon harjoittelussa, jota opettaja ohjaa. Kurssimateriaali on hyödynnettävissä myös kurssin jälkeen.

Opiskelu tapahtuu verkon välityksellä viikoittaisissa verkkotapaamisissa opettajan ja muun ryhmän kanssa sekä omatoimisesti kurssimateriaaliin perehtyen.

Tarvittavat laitteet:
Verkko-opiskelua varten tarvitaan laite (älypuhelin, tablet, läppäri, pöytätietokone) ja laitteen peruskäyttötaidot, toimiva verkkoyhteys, hyvä kuuloke/mikrofoni (esim. headset) sekä webkamera.

Hinta

145 € sisältäen opetuksen ja kurssimateriaalin sähköisenä

Ilmoittautuminen

6.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa:

Koulutussuunnittelija
Johanna Riekki
p. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru