English in social services - Käytännön englantia sosiaalipalveluissa (verkkokurssi)

- Kielitaito on väline asioiden ymmärrettäväksi tekemiseen sekä kommunikaation sujumiseen eri kulttuurien välillä. -

Aika ja paikka

Tiistaisin 15.9.13.10.2020 (5 krt) klo 17.0018.30
Kurssi toteutuu reaaliaikaisena verkko-opetuksena.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu sinulle sosiaalialalla työskentelevä ammattilainen:

  • joka kohtaat työssäsi vieraista kulttuureista tulevia asiakkaita
  • ja joka haluat petrata englannin kielitaitoasi asiakastilanteissa

Kouluttaja

FM Jarkko Latvala

Jarkko on opiskellut yliopistossa englantia pääaineenaan sekä kouluttautunut verkkotuottajaksi ja kääntäjäksi. Hän on toiminut pitkään kääntäjän sekä kieliasiantuntijan tehtävissä ja opettaa nykyisin myös Kuusamo-opiston maahanmuuttajakoulutuksessa suomen kieltä ja kotoutumista.  

Sisältö

Kurssin tavoitteena on edistää osallistujien sujuvaa kielitaitoa englannin kielellä tapahtuvissa asiakastilanteissa. Kurssilla harjoitellaan sosiaalialalla tarvittavaa ammattisanastoa (esim.  suomalaiseen yhteiskuntaan ja sosiaalipalvelujärjestelmään liittyvä sanasto) sekä käytännön asiakastilanteita englannin kielellä. Kurssilla harjoitellaan sitä, miten kommunikoidaan asiakkaan kanssa englanniksi. Tärkeää ei ole oppia hallitsemaan kieltä täydellisesti, vaan päinvastoin osata käyttää sitä sopivan yksinkertaisesti, jolloin vieraasta kulttuurista tuleva, mahdollisesti heikollakin kielitaidolla varustettu asiakas pystyy ymmärtämään ja kommunikoimaan autetusti.

Toteutus

Verkkokurssilla opettaja ja osal­lis­tu­jat ovat yhtä ai­kaa ver­kos­sa. Kurssi koostuu opettajan vetämistä työpajoista, joissa on opetustuokioita, har­joi­tuk­sia sekä kes­kus­te­lua. Pääpaino kurssilla on käytännön kielitaidon harjoittelussa, jota opettaja ohjaa. Kurssimateriaali on hyödynnettävissä myös kurssin jälkeen.

Opiskelu tapahtuu verkon välityksellä viikoittaisissa verkkotapaamisissa opettajan ja muun ryhmän kanssa sekä omatoimisesti kurssimateriaaliin perehtyen.

Tarvittavat laitteet:
Verkko-opiskelua varten tarvitaan laite (älypuhelin, tablet, läppäri, pöytätietokone), toimiva verkkoyhteys sekä laitteen peruskäyttötaidot. Erillinen laitteeseen yhdistettävä kuulokemikrofoni (headset) voi olla hyödyllinen, mutta ei välttämätön.

Hinta

95 € sisältäen opetuksen ja kurssimateriaalin

Ilmoittautuminen

1.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija Johanna Riekki
puh. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi