English together, englannin jatkokurssi A2.2, kehittyvä peruskielitaito

20.09.2022–11.04.2023 Kuusamo

Aika ja paikka

20.9.2022 – 11.4.2023
Ti 17.00 – 18.30
Kuusamon lukio, luokka 172 Goethe

Syyslukukausi päättyy viikolla 49 ja kevätlukukausi alkaa viikolla 2.

Kouluttaja

Salme Hamunen

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on vahvistaa opiskelijan kykyä viestintään.

Kurssin käytyään opiskelija:

- kykenee osallistumaan aiempaa aktiivisemmin viestintään taitojen vahvistuessa
- ymmärtää jokapäiväiseen elämään liittyviä keskitason englanninkielisiä tekstejä
- selviytyy käytännön viestintätilanteista kuten kauppa-asioinnista, puhelinkeskustelusta, matkustamiseen liittyvistä tilanteista
- osaa kirjoittaa viestejä eri aiheista

Sisältö

Englannin jatkokurssi kielen perusteet osaaville. Keskustelua, kuuntelua, tekstejä jokapäiväisestä elämästä, kirjoittamista ja rakenneasioiden kertausta. Yhteistoiminnallisia pariharjoituksia, myös pienryhmätyöskentelyä.

Oppikirja: Oppikirja: Eskola-Hellsten Elina, Kohtamäki Hannele, Westlake Paul. Pat and Polly 2

 

Hinta

94€
(maksetaan kahdessa erässä, puolet syyslukukaudella ja puolet kevätlukukaudella.)

Ilmoittaudu

11.9.2022 mennessä netin ilmoittautumislomakkella, tai puhelimitse Kuusamon toimipaikkaan puh. 040 860 8715.

Huom! Kurssi toteutuu, ja jälki-ilmoittautumisia otetaan edelleen vastaan.

Lisätiedot

Hanne Palosaari
Koulutussuunnittelija
hanne.palosaari@kuusamo.fi
Puh. 0400 175 657