Erityisherkkänä työelämässä

12.10.2024 Verkossa

Tervetuloa "Erityisherkkänä työelämässä" -kurssille! Tämä kurssi on suunnattu kaikille, jotka haluavat oppia tunnistamaan ja hyödyntämään erityisherkkyyden tuomia vahvuuksia työelämässä. Kurssi järjestetään etäopetuksena Zoomissa, joten voit osallistua mistä tahansa.

Aika

12.10.24

Paikka

Etäopetuksena Zoomissa

Ilmoittautuminen

24.9.24 mennessä

Hinta

150 €

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

La 12.10.24 klo 10.00–15.00

Etäopetuksena Zoomissa

Kouluttaja

YTT, FM Hannu Sirkkilä on aikuiskouluttaja ja työnohjaaja ja erityisherkkien asiantuntija. Hänen kirjansa ”Erityisherkkien elämää - vapaa-aika palautumisen, voimaantumisen ja ilonlähteenä” (2023, Readme-kustantamo) aineistona ovat 25 erityisherkän vapaa-aikaan liittyvät kokemukset ja hyvät käytännöt.

KTM Monika Luukkonen on väitöskirjatutkija ja aikuiskouluttaja, joka on kirjoittanut laajasti suomalaisesta yhteiskunnasta ja buddhalaisuudesta.

Kouluttajien asiantuntemus ja kokemus tarjoavat syvällistä tietoa ja käytännön työkaluja, jotka auttavat sinua menestymään erityisherkkänä työelämässä.

Sisältö

Koulutuksen sisältö on suunniteltu kattamaan erityisherkkyyden eri ulottuvuudet ja niiden vaikutukset työelämään. Käsittelemme muun muassa:

  • Erityisherkkyyden piirteet ja miten ne ilmenevät arjessa.
  • Erityisherkän henkilön vahvuudet työntekijänä ja miten niitä voi hyödyntää.
  • Työelämän muutosilmiöitä ja miten ne vaikuttavat erityisherkkiin ihmisiin.
  • Haasteet ja kuormittavat tekijät työssä, sekä keinoja niiden hallintaan.
  • Voimaantuminen työssä ja miten luoda hyvä työpaikka itselle ja muille.
  • Ammatillinen suuntautuminen ja uran suunnittelu erityisherkkänä.
  • Erityisherkkä henkilö johdettavana ja ohjattavana, sekä erityisherkkä johtajana ja miten nämä roolit eroavat toisistaan.
  • Buddhalaisuuden opit ja harjoitukset erityisherkän työelämän tukena.
    Tässä osiossa keskitymme buddhalaisuuden oppeihin ja harjoituksiin, jotka voivat tukea erityisherkkää työelämässä. Käymme läpi mindfulness-harjoituksia, joita voit tehdä työpaikalla tai kotitoimistossa, sekä helppoja meditaatioharjoituksia, jotka auttavat päästämään irti kärsimystä aiheuttavista asioista sekä ymmärtämään epävarmuutta ja jatkuvaa muutosta. Lisäksi opettelemme hankalien tunteiden käsittelyn tapoja työelämässä.

Hinta

150 €

Ilmoittaudu

24.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Oletko erityisherkkä?

Erityisherkät henkilöt voivat kokea voimakkaampia reaktioita erilaisiin ärsykkeisiin, kuten meluun, kirkkaaseen valoon, hajuihin, kiireeseen tai voimakkaisiin tunneilmauksiin. He voivat myös olla erityisen herkkiä muiden ihmisten tunteille ja tunnelmille, ja heidän havainnointikykynsä voi olla hyvin tarkka. Tämä voi johtaa syvällisempään prosessointiin ja pohtimiseen eri tilanteissa.

Erityisherkät henkilöt saattavat myös tarvita enemmän aikaa palautuakseen voimakkaista ärsykkeistä ja ylikuormituksesta. He voivat hyötyä rauhallisista ympäristöistä, säännöllisestä lepoajasta ja itsehoidosta, kuten meditaatiosta, joogasta tai luonnossa liikkumisesta.

On tärkeää ymmärtää, että erityisherkkyys ei ole sairaus tai häiriö, vaan luontainen persoonallisuuden piirre. Se voi kuitenkin vaikuttaa siihen, miten henkilö kokee ja käsittelee ympäröivää maailmaa. Monet erityisherkät henkilöt kokevat suurempaa empatiakykyä ja luovuutta sekä syvempää pohdintaa ja tietoisuutta itsestään ja ympäristöstään.

Jos sinusta tuntuu, että olet erityisherkkä, voi olla hyödyllistä oppia tunnistamaan omat tarpeesi ja rajoituksesi sekä löytää tasapaino ympäristön vaatimusten ja omien hyvinvointitarpeiden välillä.

Tee testi ja selvitä

Elaine Aronin yksinkertainen ja nopeasti tehtävä testi (englanniksi)

Erityisherkkyyden testi Ilse Sand.pdf 1 MB (vähän pidempi mutta lisää näkökulmia antava testi)

Omistajan opas.pdf 762 KB (työkirja itsetuntemuksen lisäämisen avuksi)

 

Lue lisää: HSP Suomi ry