Erityisherkkyys voimaksi - työnohjauksellinen hyvinvointikoulutus 1,5 op

09.11.2022–05.04.2023 Verkossa

Arviolta 15-20 % tytöistä ja pojista, naisista ja miehistä on erityisherkkiä. Kyseessä on synnynnäinen hermojärjestelmän ja temperamentin ominaisuus, joka ilmenee esimerkiksi tunne- ja aistiherkkyytenä.
Erityisherkkyys ei ole sairaus, vika tai vamma, joten sitä ei voi diagnosoida. Samalla se altistaa ihmisen kuormittumaan tavanomaista nopeammin ympäristön ärsykkeistä. Herkkyyden tunnistaminen ja huomioon ottaminen niin työssä, koulussa, päiväkodissa, kotona kuin terveydenhuollossa on ensiarvoisen tärkeää, jotta herkän ihmisen toimintakyky ja vahvuudet pääsevät esille.
Tässä koulutuksessa osallistuja oppii ymmärtämään erityisherkkyyden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille sekä runsaasti käytännön keinoja herkän ihmisen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Osallistuja oppii soveltamaan tietoa niin itseesnsä kuin työssään kohtaamiensa lasten ja aikuisten tueksi.

Aika ja paikka

Keskiviikko 9.11., 7.12.22, 11.1., 8.2., 1.3. ja 5.4.23 klo 14-17 verkossa, tarkemmat ohjeet kerrotaan sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Opinnot sisältävät myös käytäntöön soveltavia tehtäviä.

Kohderyhmä

Kasvatus-, opetus-, terveydenhoito- ja sosiaalialan ammattilaiset sekä eri alojen esimiehet, jotka haluavat oppia tunnistamaan, ymmärtämään ja tukemaan erityisherkkiä lapsia ja aikuisia. Koulutukseen ovat tervetulleita myös kaikki erityisherkät ihmiset ja erityisherkän hyvinvoinnista kiinnostuneet, jotka haluavat vahvistaa omaa tai läheisen jaksamista ja hyvinvointia.

Osallistuja voi soveltaa koulutuksen oppeja sekä itseensä että työssään kohtaamiensa lasten ja aikuisten tueksi.

Kouluttaja

Psykologi, työterveyspsykologi Heli Heiskanen
Heli Heiskasella on vankka kokemus vuodesta 2003 alkaen mm. yksilöllisen stressinsäätelyn ja hyvinvoinnin ohjaamisesta psykologin vastaanotolla, koulutuksissa ja työnohjausryhmissä sekä näiden taitojen omaksumisesta myös omassa elämässään. Lisäksi hän on kouluttanut ja ohjannut yksityisellä psykologin vastaanotollaan yhteensä tuhansia ammattilaisia ja yksityishenkilöitä erityisherkkyyden ymmärtämiseen ja saamiseen voimavaraksi. Hänen kirjansa Herkkyyden voima -opas omannäköiseen elämään sekä Erityisherkän lapsen kanssa ovat suositeltavaa oheislukemistoa tähän koulutukseen.


Kuva Petros Kondilis

Tavoitteet

Koulutuksen käytyään osallistuja osaa

 • tunnistaa erityisherkkyyden piirteitä lapsissa ja aikuisissa
 • ymmärtää herkän ihmisen kokemusmaailmaa ja periaatteita, kuinka tukea häntä saamaan hänen kykynsä ja vahvuutensa esille
 • ymmärtää ja tunnistaa stressin, hermoston ylivireyden ja uupumuksen oireita ja vaikutuksia erityisherkän ihmisen arjessa
 • tunnistaa työkuormituksen osatekijöitä ja käyttää keinoja työssä jaksamisen tukemiseen
 • tunnistaa erilaisia erityisherkän ihmisen kannalta olennaisia kuormitustekijöitä ja käyttää keinoja niiden säätelyyn
 • ymmärtää perusteita erityisherkkyyden erottelusta muista herkkyyden syistä
 • tunnistaa herkkyyden vahvuuksia ja käyttää keinoja niiden aktivoimiseksi.

Sisältö

Tapaamiskerroilla käsiteltäviä teemoja ovat

 1. Erityisherkkyyden tunnistaminen ja ymmärtäminen lapsissa ja aikuisissa
 2. Herkän ihmisen hyvinvoinnin tukeminen: stressin, hermoston ylivireyden ja uupumuksen tunnistaminen ja säätely
 3. Työkuormituksen osatekijöitä ja työssä jaksamisen tukeminen
 4. Erityisherkkyyden erottelu muista herkkyyden syistä
 5. Tunne-, aisti- ja sosiaalinen kuormitus sekä niiden säätely
 6. Herkkyyden vahvuuksien tunnistaminen ja aktivointi

Työskentely

Koulutus toteutetaan työnohjauksellisena prosessina, joka koostuu kuudesta kolmen tunnin etätapaamisesta sekä tapaamisten välissä tehtävistä käytäntöön soveltavista tehtävistä.
Jokaisella tapaamiskerralla on alustus erityisherkkyyden kannalta olennaisesta teemasta, käsitellään osallistujien ajankohtaisia kysymyksiä sekä tehdään hyvinvointia tukevia käytännön tehtäviä ja harjoituksia. Moni tietää, mitä kannattaisi tehdä voidakseen hyvin, mutta tiedon käytäntöön saamisessa voi olla vaikeuksia. Tämä kurssi tukee juuri käytännön toimissa. Kotitehtävät tukevat jaksamista ja hyvinvointia sekä auttavat soveltamaan koulutuksen antia arkeen.

Hinta

450 € sisältäen työnohjauksellisen koulutuksen ja materiaalin sähköisenä

Ilmoittaudu

10.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutus toteutetaan, jos osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (10.10.) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201