Erityisherkkyys voimaksi - työnohjauksellinen hyvinvointikoulutus 1,5 op

07.11.2023–09.04.2024 Verkossa

Arviolta 15-20 % tytöistä ja pojista, naisista ja miehistä on erityisherkkiä. Kyseessä on synnynnäinen hermojärjestelmän ja temperamentin ominaisuus, joka ilmenee esimerkiksi tunne- ja aistiherkkyytenä.
Erityisherkkyys ei ole sairaus, vika tai vamma, joten sitä ei voi diagnosoida. Samalla se altistaa ihmisen kuormittumaan tavanomaista nopeammin ympäristön ärsykkeistä. Herkkyyden tunnistaminen ja huomioon ottaminen niin työssä, koulussa, päiväkodissa, kotona kuin terveydenhuollossa on ensiarvoisen tärkeää, jotta herkän ihmisen toimintakyky ja vahvuudet pääsevät esille.
Tässä koulutuksessa osallistuja oppii ymmärtämään erityisherkkyyden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille sekä runsaasti käytännön keinoja herkän ihmisen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Osallistuja oppii soveltamaan tietoa niin itseesnsä kuin työssään kohtaamiensa lasten ja aikuisten tueksi.

Aika

7.11.23–9.4.24

Paikka

Verkko

Kohderyhmä

Eri alojen ammattilaiset ja kaikki aiheesta kiinnostuneet

Ilmoittautuminen

10.10. mennessä

Hinta

450 €

Lisätietoja

Riitta Niku, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2201

Aika ja paikka

Tiistaisin 7.11., 28.11.23, 9.1., 6.2., 12.3. ja 9.4.24 klo 14-17 verkossa, tarkemmat ohjeet kerrotaan sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Opinnot sisältävät myös käytäntöön soveltavia tehtäviä.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi esimerkiksi kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveydenhoitoalan henkilöstölle, eri alojen esimiehille sekä muille erityisherkkyydestä kiinnostuneille, jotka haluavat oppia tunnistamaan, ymmärtämään ja tukemaan erityisherkkiä lapsia ja aikuisia. Koulutukseen ovat tervetulleita myös kaikki erityisherkät ihmiset ja erityisherkän hyvinvoinnista kiinnostuneet, jotka haluavat vahvistaa omaa tai läheisen jaksamista ja hyvinvointia.

Osallistuja voi soveltaa koulutuksen oppeja sekä itseensä että työssään kohtaamiensa lasten ja aikuisten tueksi.

Kouluttaja

Psykologi, työterveyspsykologi Heli Heiskanen
Heli Heiskasella on vankka kokemus vuodesta 2003 alkaen mm. yksilöllisen stressinsäätelyn ja hyvinvoinnin ohjaamisesta psykologin vastaanotolla, koulutuksissa ja työnohjausryhmissä sekä näiden taitojen omaksumisesta myös omassa elämässään. Lisäksi hän on kouluttanut ja ohjannut yksityisellä psykologin vastaanotollaan yhteensä tuhansia ammattilaisia ja yksityishenkilöitä erityisherkkyyden ymmärtämiseen ja saamiseen voimavaraksi. Hänen kirjansa Herkkyyden voima -opas omannäköiseen elämään sekä Erityisherkän lapsen kanssa ovat suositeltavaa oheislukemistoa tähän koulutukseen.


Kuva Petros Kondilis

Tavoitteet

Koulutuksen käytyään osallistuja osaa

 • tunnistaa erityisherkkyyden piirteitä lapsissa ja aikuisissa
 • ymmärtää herkän ihmisen kokemusmaailmaa ja keinoja, kuinka tukea häntä saamaan hänen kykynsä ja vahvuutensa esille
 • ymmärtää ja tunnistaa stressin, hermoston ylivireyden ja ylikuormituksen vaikutuksia erityisherkän ihmisen hyvinvointiin ja työkykyyn
 • tunnistaa erilaisia erityisherkän ihmisen kannalta olennaisia kuormitustekijöitä ja käyttää keinoja niiden säätelyyn
 • tunnistaa erilaisia herkkyyden lähteitä ja syitä
 • tunnistaa herkkyyden vahvuuksia ja käyttää keinoja niiden aktivoimiseksi

Sisältö

Tapaamiskerroilla käsiteltäviä teemoja ovat

 1. Erityisherkkyyden tunnistaminen ja herkän ihmisen hyvinvointi ja jaksaminen
 2. Tunnollisuuden säätely ja hyvinvointia tukevat rajat
 3. Tunneherkkyys ja tunnekuormituksen säätely
 4. Aistiherkkyys ja aistikuormituksen säätely
 5. Kyky syvällisyyteen ja ajatuskuormituksen säätely
 6. Herkkyyden vahvuuksien tunnistaminen ja aktivointi

Työskentely

Koulutus toteutetaan työnohjauksellisena koulutusprosessina, joka koostuu kuudesta kolmen tunnin etätapaamisesta sekä tapaamisten välissä tehtävistä käytäntöön soveltavista tehtävistä.
Jokaisella tapaamiskerralla on alustus erityisherkkyyden kannalta olennaisesta teemasta, käsitellään osallistujien ajankohtaisia kysymyksiä sekä tehdään hyvinvointia tukevia käytännön tehtäviä ja harjoituksia. Moni tietää, mitä kannattaisi tehdä voidakseen hyvin, mutta tiedon käytäntöön saamisessa voi olla vaikeuksia. Tämä kurssi tukee juuri käytännön toimissa. Kotitehtävät tukevat jaksamista ja hyvinvointia sekä auttavat soveltamaan koulutuksen antia arkeen.

Hinta

450 € sisältäen työnohjauksellisen koulutuksen ja materiaalin sähköisenä

Ilmoittaudu

10.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutus toteutetaan, jos osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (10.10.) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Palautetta sisällöstä ja kouluttajasta

Tuli tärkeää sisältöä omaan hyvinvointiin.

Mukavasti osallistamista ja sai keskustella, kysyä ja ihmetellä.

Aiheet oli helppo yhdistää niin omaan itseeni kuin työhöni ja huomasin käyttäväni opittuja asioita työssäni.

Mielen ja kehon yhteys, keholliset harjoitteet kuormituksen säätelyssä.

Ratkaisu löytyy usein itsestä ja tavasta ajatella toimia. Tarkoitan lähinnä haasteita työssä tai yks.elämässä.

Säätelyn merkitys arjessa. Rajojen asettaminen. Oppimista edisti opittujen asioiden testaus arjessa.

Erittäin hyvä kouluttaja, asiantuntemus huippuluokkaa ja myös sopivassa määrin omakohtaisia esimerkkejä

Priimaa! Napakka mutta syvällinen.

Luonteva, salliva, osallistava, hyvä vuorovaikutus koko ryhmän kanssa