Erityisherkkyys voimaksi - työnohjauksellinen hyvinvointikoulutus (etäkoulutus)

Arviolta 15-20 % tytöistä ja pojista, naisista ja miehistä ovat erityisherkkiä. Kyseessä on synnynnäinen hermojärjestelmän ja temperamentin ominaisuus, joka ilmenee esimerkiksi tunne- ja aistiherkkyytenä. Samalla se altistaa ihmisen kuormittumaan tavanomaista nopeammin ympäristön ärsykkeistä. Herkkyyden tunnistaminen ja huomioon ottaminen niin työssä, koulussa, päiväkodissa, kotona kuin terveydenhuollossa on ensiarvoisen tärkeää, jotta herkän ihmisen toimintakyky ja vahvuudet pääsevät esille.

Aika ja paikka

Keskiviikko 10.11., 1.12.21, 12.1., 9.2., 2.3. ja 6.4.22 klo 14-17 verkossa, tarkemmat ohjeet kerrotaan sähköpostiin lähetettävässä kutsussa (aloituspäivä muuttunut aiemmin ilmoitetusta)

Kohderyhmä

Kasvatus-, opetus-, terveydenhoito- ja sosiaalialan ammattilaiset sekä eri alojen esimiehet, jotka haluavat oppia tunnistamaan, ymmärtämään ja tukemaan erityisherkkiä lapsia ja aikuisia. Koulutukseen ovat tervetulleita myös kaikki erityisherkät ihmiset ja erityisherkän hyvinvoinnista kiinnostuneet, jotka haluavat vahvistaa omaa tai läheisen jaksamista ja hyvinvointia.

Osallistuja voi soveltaa koulutuksen oppeja sekä itseensä että työssään kohtaamiensa lasten ja aikuisten tueksi.

Kouluttaja

Psykologi, työterveyspsykologi Heli Heiskanen
Heli Heiskasella on vankka kokemus vuodesta 2003 alkaen mm. yksilöllisen stressinsäätelyn ja hyvinvoinnin ohjaamisesta psykologin vastaanotolla, koulutuksissa ja työnohjausryhmissä sekä näiden taitojen omaksumisesta myös omassa elämässään. Lisäksi hän on kouluttanut ja ohjannut yksityisellä psykologin vastaanotollaan yhteensä tuhansia ammattilaisia ja yksityishenkilöitä erityisherkkyyden ymmärtämiseen ja saamiseen voimavaraksi. Hänen kirjansa Herkkyyden voima -opas omannäköiseen elämään on suositeltavaa oheislukemistoa tähän koulutukseen.


Kuva Petros Kondilis

Tavoitteet

Koulutuksen käytyään osallistuja osaa

 • tunnistaa erityisherkkyyden piirteitä lapsissa ja aikuisissa
 • tunnistaa stressin ja hermoston ylivireyden oireita ja käyttää keinoja kuormituksen säätelyyn
 • tunnistaa tunteiden ilmenemisen perusteita ja käyttää keinoja tunnekuormituksen säätelyyn
 • tunnistaa ja säädellä rajoja ja tunnollisuutta niin, että arjen kuormittavuus vähenee
 • tunnistaa syvälliseen ajatteluun liittyviä vahvuuksia ja haasteita ja käyttää keinoja ajattelun ja murehtimisen säätelyyn
 • tunnistaa herkkyyden vahvuuksia ja käyttää keinoja niiden aktivoimiseksi.

Sisältö

Tapaamiskertojen teemoja ovat

 1. Erityisherkkyyden tunnistaminen ja ymmärtäminen lapsissa ja aikuisissa
 2. Herkän ihmisen hyvinvoinnin tukeminen: stressin, hermoston ylivireyden ja kuormituksen säätely
 3. Tunteiden kehollisen luonteen ymmärtäminen ja tunnekuormituksen säätely
 4. Rajojen tunnistaminen ja tunnollisuuden säätely
 5. Syvällisen pohtimisen ja murehtimisen ymmärtäminen ja säätely
 6. Herkkyyden vahvuuksien tunnistaminen ja aktivointi

Työskentely

Koulutus toteutetaan työnohjauksellisena prosessina, joka koostuu kuudesta kolmen tunnin etätapaamisesta sekä tapaamisten välissä tehtävistä käytäntöön soveltavista tehtävistä.
Jokaisella tapaamiskerralla on alustus erityisherkkyyden kannalta olennaisesta teemasta, käsitellään osallistujien ajankohtaisia kysymyksiä sekä tehdään ohjattu hyvinvointia tukeva käytännön harjoitus. Moni tietää, mitä kannattaisi tehdä voidakseen hyvin, mutta tiedon käytäntöön saamisessa voi olla vaikeuksia. Tämä kurssi tukee juuri käytännön toimissa. Kotitehtävät tukevat jaksamista ja hyvinvointia sekä auttavat soveltamaan koulutuksen antia arkeen.

Hinta

450 € sisältäen työnohjauksellisen koulutuksen ja materiaalin sähköisenä

Ilmoittautuminen

27.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutus toteutuu, vielä ehdit ilmoittautua mukaan!

Koulutus toteutetaan, jos osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru