Erityiskasvatus oppilaanohjauksen palasena (etäkoulutus)

”Olen ainutlaatuinen – ja siksi arvokas!”

Aika ja paikka

Pe 16.4.2021 klo 12.00–16.00 verkossa

Etäryhmät Oulussa, Kuusamossa, Raahessa, Pyhäjärvellä ja Ylivieskassa. Paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Voit osallistua etänä myös omalta laitteeltasi.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille opinto-ohjaajille / ohjausalan ammattilaisille, joita uudenlaiset ohjausta kehittävät näkökulmat kiinnostavat. Lisäksi koulutus tarjoaa välineitä moniammatilliseen yhteistyöhön muun muassa erityisopettajille, koulukuraattoreille ja koulupsykologeille.

Kouluttaja

Erityiskasvatuksen asiantuntija, KM Sanna Samppa
Kouluttaja on tutkinut ja tuottanut kirjallisuutta suomalaiseen opinto-ohjaukseen.

Sisältö

Koulutuksessa perehdytään siihen, millaista tukea opinto-ohjaukseen on mahdollista saada erityiskasvatuksen näkökulmasta ja miten sen avulla voisi lisätä moniammatillista yhteistyötä koulumaailmassa. Päivän aikana tutustutaan ja tehdään konkreettisia tehtäviä uudenlaisella ohjausmateriaalilla, joka on ensisijaisesti suunnattu työvälineeksi oppilaanohjaukseen. Lisäksi pohditaan muun muassa oppilaan ja ohjaajan rooleja laadukkaassa ohjausprosessissa.

Tarvikkeet

Ota mukaasi värikynät

Hinta

120 € sisältäen koulutuksen ja materiaalin sähköisenä

Ilmoittautuminen

26.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikan etäryhmään

Jos osallistut omalta laitteeltasi, valitse toimipaikaksi Oulu.

Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia on tarpeeksi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kokemuksia

”Mukavaa askartelua (väritys) yläkoululaisille, hyvä lisäapu.”
– oppilaanohjaaja, työura yli 30 v.

”Ohjausprosessin näkyväksi tekeminen (kirjaaminen ylös) on tärkeää. Ohjausprosessi on aina hidas prosessi, muistutus asiasta!”
– opinto-ohjaaja, työura noin 6 v.

” Laaja-alainen lähestymistapa. Palasen palasista hyötyisi moniammatillisessa yhteistyössä varsinkin sosiaalityön puoli.”
– oppilaanohjaaja, työura, 15 v.

Lisätietoja koulutuksesta

Oulun toimipaikka:
Riitta Niku, puh. 044 465 2201, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Raahen toimipaikka:
Elina Katilakoski, puh. 044 439 3301, elina.kattilakoski@raahe.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru