Erityiskasvatus oppilaanohjauksen palasena

”Olen ainutlaatuinen – ja siksi arvokas!”

Aika ja paikka

Pe 3.4.2020 klo 9.00–13.00, toteutetaan webinaarina

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille oppilaanohjaajille / opinto-ohjaajille, joita uudenlaiset ohjausta kehittävät näkökulmat kiinnostavat. Lisäksi koulutus tarjoaa välineitä niille, jotka tekevät moniammatillista yhteistyötä, kuten koulukuraattoreille koulupsykologeille ja yhteisöpedagogeille.

Kouluttaja

Erityiskasvatuksen asiantuntija, KM Sanna Samppa
Kouluttaja on tutkinut ja tuottanut kirjallisuutta suomalaiseen oppilaanohjaukseen. Keväällä 2019 julkaistu teos Palasen palaset – Työväline oppilaanohjaukseen on positiivisen ja kriittisen pedagogiikan dialogia, jossa aktivoidaan oppilaan metakognitiivisia taitoja ja täten edistetään laaja-alaista elämänhallintaa.

Sisältö

Koulutuksessa perehdytään siihen, millaista tukea oppilaanohjaukseen on mahdollista saada erityispedagogiikasta ja miten sen avulla voisi lisätä moniammatillista yhteistyötä koulumaailmassa. Päivän aikana tutustutaan ja tehdään konkreettisia tehtäviä uudenlaisella ohjausmateriaalilla, joka on suunnattu työvälineeksi oppilaanohjaukseen. Lisäksi pohditaan sitä, miten oppilaanohjauskoulutusta voisi mahdollisesti kehittää erityispedagogiikan näkökulmasta.

Tarvikkeet

Ota mukaasi värikynät

Hinta

100 € Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa sisältäen koulutuksen ja materiaalin

Ilmoittautuminen

16.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään webinaarina, vielä ehdit ilmoittautua mukaan!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Oulun ja Raahen toimipaikka:
Riitta Niku, puh. 044 465 2201, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi