Erityisosaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen, jatko-opinnot 23 op (etäkoulutus)

-Väylä nauropsykiatrisen valmentajan koulutukseen (28 op). Koulutuksen sisältö vastaa Neuropsykiatrisen valmentaja ry:n asettamia vaatimuksia koulutukselle.

Aika ja paikka

To-pe 4.-5.2.2021 klo 8.30-15.30

To-pe 18.-19.3.2021 klo 8.30-15.30

To-pe 22.-23.4.2021 klo 8.30-15.30

Työnohjauskerta 26.2.2021, päivän aikataulu tarkentuu myöhemmin

Koulutus toteutuu ja siihen voi vielä ilmoittautua!

Koulutus totetetaan webinaarina, jolloin opiskelija voi osallistua etäyhteyden välityksellä omalta koneelta käsin.

Huom! Toteutustapa on muuttunut aikaisemmin ilmoitetusta.

Kohderyhmä

Opettajat, erityisopettajat, eri alojen terapeutit, sairaanhoitajat sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaajat ja avustajat, henkilöt jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria ja aikuisia. Koulutukseen voivat osallistua kaikki henkilöt, jotka työskentelevät arjen- ja elämänhallinnan vaikeuksista kärsivien asiakkaiden parissa.

Pääsyvaatimukset

Koulutukseen osallistujilta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä.

Kouluttaja

Pääkouluttaja Anne Andersson BonumMind Oy, sekä useita muita kouluttajia

Sisältö

Jatko-opinnot sisältävät laaja-alaisen teoriapohjan neuropsykiatristen asiakkaiden ohjaukseen, kuntoutukseen sekä verkosto- ja palvelutoimintaan. Perusopinnoissa perehdyttiin laaja-alaisesti sosioemotionaalisiin haasteisiin, oppimisvaikeuksiin sekä toiminnanohjauksen käsitteeseen ja sen huomioimiseen neurosykiatrisessa valmennuksessa.

Neuropsykiatriseksi valmentajaksi jatkava saa nyt konkreettista ohjausta ja apuvälineitä valmennuksen toteuttamiseen omassa työssään. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota myös ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen neuropsykiatrisena valmentajana sekä nykyiseen ammattikuvaan, identiteettiin ja työssä jaksamiseen.

Jatko-opinnot perustuvat keinoihin työskennellä kohderyhmän kanssa, huomioiden kielelliset haasteet oppimisvaikeuksissa sekä neuropsykiologisten tutkimusten hyödyntämisen.

Hinta

900 €, hinta sisältää koulutuksen (6pv), materiaalit ja kahvituksen koulutuspäivinä

Ilmoittautuminen

13.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan toimipaikkaan

Koulutus toteutetaan, mikäli siihen on ilmoittautunut riittävästi osallistujia määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru