Erityisosaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen 5 op

- Väylä neuropsykiatrisen valmentajan koulutukseen (28 op). Perusopinnot ja jatko-opinnot suoritettuaan opiskelija valmistuu neuropsykiatriseksi valmentajaksi. Koulutuksen sisältö vastaa Neuropsykiatrisen valmentaja ry:n asettamia vaatimuksia koulutukselle.

Aika ja paikka

To-pe 26.-27.11.2020 klo 8.30-15.30

Ma-ti 14.-15.12.2020 klo 8.30-15.30

Koulutus totetetaan webinaarina, jolloin opiskelija voi osallistua etäyhteyden välityksellä omalta koneelta käsin.

Huom! Toteutustapa on muuttunut aikaisemmin ilmoitetusta.

Kohderyhmä

Opettajat, erityisopettaja, eri alojen terapeutit, sairaanhoitajat sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaajat ja avustajat sekä henkilöt jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia. Koulutukseen voivat osallistua myös henkilöt, jotka työskentelevät arjen- ja elämänhallinnan vaikeuksista kärsivien asiakkaiden parissa.

Kouluttaja

Anne Andersson, Wellmind Terveys Oy ja useita muita kouluttajia

Sisältö

Perusopinnot sisältävät laaja-alaisen teoriapohjan neuropsykiatristen asiakkaiden tunnistamiseen (4 pv perusopinnot). Perusopinnoissa perehdytään laaja-alaisesti sosioemotionaalisiin haasteisiin, oppimisvaikeutksiin sekä toiminnanohjauksen käsitteeseen ja sen huomioimiseen neuropsykiatrisessa valmennuksessa. Koulutus antaa valmiuden tunnistaa neuropsykiatrisen asiakkaan.

Neuropsykiatriseksi valmentajaksi jatkava saa konkreettista ohjausta ja apuvälineitä valmennuksen toteuttamiseen omassa työssään. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota myös ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen neuropsykiatrisena valmentajana sekä nykyiseen ammattikuvaan, identiteettiin ja työssä jaksamiseen. Koulutuksen aikana käymme läpi myös neuropsykiatrisen kuntoutusprosessin, perehdymme verkostotoimintaan ja palveluohjaukseen.

Koulutus sisältää mm. psykiatrin, neuropsykologin, erikoispuheterapeutin osuudet. Aiheena on muun muassa eri ikäkausilla esiintyvien haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistamisen neuropsykiatriassa sekä neuropsykiatristen asiakkaiden ammatilliseen kuntoutukseen ja sosiaaliseen työllistämiseen liittyvien haasteiden ja mahdollisuuksien läpikäymistä yhteistyössä alan ammattilasiten johdolla. Opinnot sisältävät myös kirjallisuuteen kuuluvan ennakko- ja välitehtävän.

Koulutuksessa perehdytään neuropsykiatrian näkökulmaan lapsista aikuisiin ratkaisukeskeisetä ja positiivisesta viitekehyksestä. Myöhemmässä vaiheessa on mahdollisuus syventää opintoja myös vanhuksiin.

Koulutuksen toteuttaa Wellmind Terveys Oy, joka on järjestänyt neuropsykiatrista koulutusta valtakunnallisesti vuodesta 2008, koulutuspalautteiden keskiarvo 4.6/5.

Hinta

600 €

Ilmoittautuminen

2.11. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja

Jatko-opinnot syksyllä 2020

Jatko-opinnot järjestetään Ylivieskassa 4.2.-23.4.2021 välisenä aikana

Tutustu ja täytä hakulomake >>