Erityispedagogiikan perusteet 5 op (JY) - ERIP101

Aika ja paikka

Ti 10.9. klo 17.00-19.15: kaikille pakollinen johdanto
Ti 17.9. klo 17.00-19.15: ryhmäsuoritus
Ti 1.10. klo 17.00-19.15: ryhmänohjaus

Opintojaksoon sisältyy myös luentoja, jotka kuunnellaan itsenäisesti luentotallenteina.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • esittää erityispedagogiikan historialliset ja teoreettiset kehityslinjat
  • määrittää erityispedagogiikan alan keskeisiä käsitteitä ja lähitieteitä
  • eritellä erityispedagogiikan alaan vaikuttavia kansainvälisiä ja kansallisia suuntauksia
  • kuvata erityispedagogiikan tutkimustoiminnan painotukset
  • hyödyntää erityispedagogiikan alan tiedonlähteitä

Sisältö

Erityispedagogiikan teoriaperusta ja lähitieteet, erityispedagogiikan ja erityisopetuksen historia, erityispedagogiikan alan suuntaukset, erityispedagogiikan tutkimussuuntaukset

Toteutustapa

Luennot, luentopäiväkirja, orientoiva ennakkotehtävä, itsenäistä tutustumista jakson lähteisiin, ryhmänohjaus, ryhmäsuoritus (2 kpl)

Opintojakson oppimateriaalit

1. Kivirauma, J. (toim.) 2008. Muuttuvat marginaalit. Näkökulmia vammaistutkimukseen. Kehitysvammaliitto.
- Suoritetaan artikkelit: Salmi, Huuskonen ja Teittinen
- Teos löytyy myös verkosta: http://www.kehitysvammaliitto.fi/wp-content/uploads/muuttuvat_marginaalit.pdf

2. Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H., Vehmas, S., 2015 Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki. WSOY oppimateriaalit.
- Suoritetaan kokonaan
- On luettavissa myös e-kirjana.

Huomioitavaa

Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista jokaiseen ryhmänohjauskertaan.