Erityispedagogiikka 25 op (JY) (etäopinnot)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2020-2021

Opinnot suoritetaan ryhmänohjausmallin mukaisesti. Opintoihin osallistuminen edellyttää osallistumista ryhmänohjauksiin sekä opintojen suorittamista osittain ryhmäsuorituksina. Ryhmänohjauksiin osallistutaan omalta kotikoneelta, mutta ryhmäsuorituksia varten kokoonnutaan Ylivieskaan (turvavälit huomioiden). Etäosallistumista varten opiskelijoilla tulee olla toimiva nettiyhteys sekä headset ja kamera.

Opintojen aloitusinfo tiistaina 15.9.2020 klo 17.00-19.15 etänä.

Ryhmänohjauksen aikataulu sovitaan yhdessä ryhmän kanssa aloitusinfon yhteydessä.

Kohderyhmä

Erityispedagogiikka sopii hyvin kaikille, jotka kohtaavat päivittäin työssään (esim. luokanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö) erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Samoin ajankohtaisena ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin kytkeytyvänä erityispedagogiikka kiinnostaa erilaisista lähtökohdista tulevia opiskelijoita.

Kouluttaja

Ryhmänohjaajana KM, TtM Jaana Rantanen

Tavoitteet

Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata ja määritellä erityispedagogiikan tieteenalana ja toimintana
  • osaa tunnistaa ja käyttää erityispedagogisen tiedon lähteitä hyödyntäen myös yliopiston tarjoamia digitaalisia resursseja

Sisältö

  • keskeiset erityispedagogiikan käsitteet ja sisällöt
  • heterogeenisuus kehityksessä ja oppimisessa
  • arvioinnin ja tuen periaatteet

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

500 €; laskutetaan kahdessa erässä syyslukukaudella

Ilmoittautuminen

8.9.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on päättynyt, eikä uusia opiskelijoita voida enää ottaa.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Ryhmänohjaaja:
koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru