Erityispedagogiikka 25 op (JY)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2020-2021

Opinnot suoritetaan ryhmänohjausmallin mukaisesti Raahen ja Ylivieskan toimipaikoissa. Opintoihin osallistuminen edellyttää osallistumista ryhmänohjauksiin sekä opintojen suorittamista osittain ryhmäsuorituksina. Opinnot järjestetään lähtökohtaisesti etänä opiskelijoiden kotikoneille, mutta myös lähitapaamisia oman ryhmän kanssa pyritään koronatilanne huomioiden järjestämään. Etäosallistumista varten opiskelijoilla tulee olla nettiyhteys sekä headset.

Opintojen yhteinen aloitusinfo keskiviikkona 9.9.2020 klo 17.00-19.15.

Ryhmänohjauksen alustava aikataulu syksylle 2020 (muutokset mahdollisia):
Ti 15.9. klo 17.00-19.15, Ylivieskan ryhmä
Ke 16.9. klo 17.00-19.15, Raahen ryhmä
Ke 7.10. klo 17.00-19.15, molemmat ryhmät
Ke 4.11. klo 17.00-19.15, molemmat ryhmät
Ti 8.12. klo 17.00-19.15, Ylivieskan ryhmä
Ke 9.12.2020 klo 17.00-19.15, Raahen ryhmä

Kohderyhmä

Erityispedagogiikka sopii hyvin kaikille, jotka kohtaavat päivittäin työssään (esim. luokanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö) erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Samoin ajankohtaisena ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin kytkeytyvänä erityispedagogiikka kiinnostaa erilaisista lähtökohdista tulevia opiskelijoita.

Kouluttaja

Ryhmänohjaajana KM, TtM Jaana Rantanen

Tavoitteet

Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata ja määritellä erityispedagogiikan tieteenalana ja toimintana
  • osaa tunnistaa ja käyttää erityispedagogisen tiedon lähteitä hyödyntäen myös yliopiston tarjoamia digitaalisia resursseja

Sisältö

  • keskeiset erityispedagogiikan käsitteet ja sisällöt
  • heterogeenisuus kehityksessä ja oppimisessa
  • arvioinnin ja tuen periaatteet

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

500 €; laskutetaan kahdessa erässä syyslukukaudella

Ilmoittautuminen

2.9.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan.

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Opinnot Raahessa:
koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204

Opinnot Ylivieskassa:
koulutuspäällikkö
Minna Saharinen,
minna.saharinen@pyhajarvi.fi
040 775 6931