Erityispedagogiikka, perusopinnot 25 op (JY)

14.09.2022–31.07.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2022-2023

Opinnot suoritetaan ryhmänohjausmallin mukaisesti. Opintoihin osallistuminen edellyttää osallistumista ryhmänohjauksiin sekä opintojen suorittamista osittain ryhmäsuorituksina. Ryhmänohjauksiin osallistutaan omalta kotikoneelta ja etäosallistumista varten opiskelijoilla tulee olla toimiva nettiyhteys sekä headset ja kamera.

Ryhmänohjauksen aikataulu syksylle 2022:
Ke 14.9. klo 16.30-19.00 (kaikille pakollinen info)
Ke 28.9. klo 16.30-19.00 / ERIP101
Ke 12.10. klo 16.30-19.00 / ERIP101
Ke 2.11. klo 16.30-19.00 / ERIP102
Ke 9.11. klo 17.00-19.00 / ERIP102
Ke 23.11. klo 16.30-19.00 / ERIP102
Ke 14.12. klo 16.30-19.00 / ERIP103

Ryhmänohjauksen aikataulu keväälle 2023:
Ke 11.1. klo 16.30-19.00 / ERIP103
Ke 1.2. klo 16.30-19.00 / ERIP104
Ke 15.3. klo 16.30-19.00 / ERIP105
Ke 12.4. klo 16.30-19.00 / ERIP105
Ti 9.5. klo 16.30-19.00 / ERIP105
Ke 10.5. klo 16.30-19.00 / ERIP105
Ke 14.6. klo 16.30-19.00 / Lopputapaaminen

Kohderyhmä

Erityispedagogiikka sopii hyvin kaikille, jotka kohtaavat päivittäin työssään (esim. luokanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö) erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Samoin ajankohtaisena ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin kytkeytyvänä erityispedagogiikka kiinnostaa erilaisista lähtökohdista tulevia opiskelijoita.

Kouluttaja

Ryhmänohjaajana KM, TtM Jaana Rantanen

Tavoitteet

Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata ja määritellä erityispedagogiikan tieteenalana ja toimintana
  • osaa tunnistaa ja käyttää erityispedagogisen tiedon lähteitä hyödyntäen myös yliopiston tarjoamia digitaalisia resursseja

Sisältö

  • keskeiset erityispedagogiikan käsitteet ja sisällöt
  • heterogeenisuus kehityksessä ja oppimisessa
  • arvioinnin ja tuen periaatteet

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Hinta

500 €; laskutetaan kahdessa erässä

Ilmoittaudu

2.9.2022 mennessä

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (2.9.) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Ryhmänohjaaja:
koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204