Erityispedagogiikka 25 op (JY) (etäopinnot)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2021-2022

Opinnot suoritetaan ryhmänohjausmallin mukaisesti Kuusamon, Raahen ja Ylivieskan toimipaikoissa. Opintoihin osallistuminen edellyttää osallistumista ryhmänohjauksiin sekä opintojen suorittamista osittain ryhmäsuorituksina. Ryhmänohjauksiin osallistutaan omalta kotikoneelta ja etäosallistumista varten opiskelijoilla tulee olla toimiva nettiyhteys sekä headset ja kamera.

Syksyn 2021 ryhmäohjauksen aikataulu:
Ke 15.9. klo 16.30-19.00, etänä
Ke 22.9. klo 16.30-19.00, Kuusamon ryhmä, tapaaminen Kuusamossa tai etänä koronatilanteesta riippuen
Pe 24.9. klo 16.30-19.00, Ylivieskan ryhmä, tapaaminen Ylivieskassa tai etänä koronatilanteesta riippuen
La 25.9. klo 10.00-12.30, Raahen ryhmä, tapaaminen Raahessa tai etänä koronatilanteesta riippuen
Ke 29.9. klo 16.30-19.00, etänä
Ke 13.10. klo 16.30-19.00, etänä
Ke 3.11. klo 16.30-19.00, etänä
Ke 24.11.2021 klo 16.30-19.00, etänä

Kevään 2022 aikataulut sovitaan yhdessä ryhmän kanssa.

Kohderyhmä

Erityispedagogiikka sopii hyvin kaikille, jotka kohtaavat päivittäin työssään (esim. luokanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö) erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Samoin ajankohtaisena ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin kytkeytyvänä erityispedagogiikka kiinnostaa erilaisista lähtökohdista tulevia opiskelijoita.

Kouluttaja

Ryhmänohjaajana KM, TtM Jaana Rantanen

Tavoitteet

Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata ja määritellä erityispedagogiikan tieteenalana ja toimintana
  • osaa tunnistaa ja käyttää erityispedagogisen tiedon lähteitä hyödyntäen myös yliopiston tarjoamia digitaalisia resursseja

Sisältö

  • keskeiset erityispedagogiikan käsitteet ja sisällöt
  • heterogeenisuus kehityksessä ja oppimisessa
  • arvioinnin ja tuen periaatteet

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

500 €; laskutetaan kahdessa erässä syyslukukaudella

Kuusamolaiset voivat hakea opintomaksuun Kuusamon kaupungin myöntämää tukea osoitteesta kesayo@kuusamo.fi. Kaupungin myöntämä tuki on 25% opintomaksusta.

Ilmoittautuminen

7.9.2021 mennessä

Ilmoittautumisia otetaan vain koko perusopintokokonaisuuteen.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Ryhmänohjaaja:
koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru