Esimies, puheeksiotto ja hankalat tilanteet

Aika ja paikka

tiistaina 10.11.2020 klo 9.00–16.00 Raahe - salissa (os. Kirkkokatu 28, Raahe)

Korona - tilanteen vaatiessa koulutus järjestetään etänä.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu esimiehille, projektipäälliköille ja muille johtamistehtävissä toimiville henkilöille.

Kouluttaja

FK, työyhteisökouluttaja, työnohjaaja, kirjailija Pirkko Heiske

Sisältö

Puheeksiotto ja keskusteluilmapiiri

 • yhteisö on ensisijaisesti työtä varten! Milloin kannattaa puhua, milloin ei?
 • miksi kiitos voi sekä ilahduttaa että hämmentää? Kiitoksen antamisen ja vastaanottamisen psykologiaa; esimerkkejä
 • moite voi tuntua loukkaavalta mutta myös arvostavalta! Moitteen esittämisen ja vastaanottamisen psykologiaa, esimerkkejä
 • miten muuttaa yhteisön ilmapiiri palautetta ja keskustelua edistäväksi?  
 • kriisitilanteet muokkaavat työyhteisön kulttuuria; esimiehen toimintamalli ratkaisee!

Hankalat asiat puheeksi; valmistautuminen

 • mitä oikeastaan haluat sanoa? Miten havainnollistaa asia esimerkein?
 • millä sanoilla aloittaa? Onko pyydettävä ettei tule keskeytetyksi?
 • miten suhtaudut keskustelukumppaniisi? Omien motiivien tunnistaminen
 • miten päästä yli omasta ärtymyksestä, tavoittaa hyväntahtoinen asennoituminen?
 • miten luoda arvostava ja turvallisuutta luova ote keskustelutilanteeseen?
 • esimerkkejä

Keskustelun kulku ja ratkaisu

 • hyvä kuuntelu ratkaisun ehtona; kuuntelemisen eri tasot
 • tee rehti ja hyväntahtoinen tulkinta; miksi toinen osapuoli toimii kuten toimii?
 • ymmärtämisen ja mielekkään muutoksen vaatiminen sopivat yhteen
 • miten toinen osapuoli voi reagoida? Reaktioihin valmistautuminen
 • ratkaisusta ja jatkosta sopiminen: kuka ratkaisun tekee? Tilan antaminen, ratkaisun vaatiminen
 • konkreettiset, pienimuotoiset ja aikataulutetut ratkaisut
 • miten antaa käytännön apua hankalan tilanteen eri osapuolille
 • miten seurata sopimuksen noudattamista?

Latautuneiden ongelmien käsittely työyhteisössä

 • nykytilanteiden ymmärtämien niiden syntyhistorian avulla
 • nykyisten toimintatapojen arviointi; kannattaako muuttua? Tulevaisuusnäkökulma nykyisyyteen
 • ei syyttelyä eikä rangaistusta, vaan oikeus etsiä uutta toimintatapaa; uutta konstruoiva ote käytännössä
 • loukkaantumisen ja ”koston” psykologiaa
 • esimerkkejä, mahdollisuus keskusteluun

Röyhkeys, huonot käytöstavat ja rajattomuus työntekijän/työyhteisön/toimintaympäristön ongelmana

 • mikä on epäasiallista käytöstä, mikä hyvää itsetuntoa, mikä vinoutunutta?
 • miten tarttua röyhkeyteen ja rajattomuuteen?
 • mahdollisuus keskusteluun ajankohtaisista tilanteista

Kiusanteko eroaa epäasiallisesta käytöksestä

 • kiusaaminen ”systeeminä”, jota eri osapuolet ylläpitävät / sallivat
 • miten purkaa epäasiallinen käytös ennen kuin se kehittyy kiusanteoksi?
 • kuka kiusaa ja ketä? ”Kiusaamissysteemin” purkaminen

 

Lisätietoa: hallintosuunnittelija Elina Kattilakoski, p. 044-439 3301 , elina.kattilakoski@raahe.fi

Hinta

120 € sisältäen koulutuksen, luentomateriaalin ja kahvitarjoilut

Ilmoittautuminen

4.11 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Raahen toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Pirkko Heiske

Pirkko Heiske on työskennellyt parisenkymmentä vuotta työyhteisöjen vuorovaikutus- ja ilmapiirikysymysten parissa.  Hän on tunnettu kyvystään lähestyä yleisöään yhteisöjen todellisilla kysymyksillä, huumorilla, vapaalla ja ihmisystävällisellä tyylilajilla.

Heiske on palkittu luennoitsija, joka on myös ollut mukana yhteisöjen kriisinkäsittelyssä ja tehnyt työnohjausta. Hän on toimittanut pari kirjaa sekä kirjoittanut koko joukon artikkeleita ja kaksi työyhteisöihin liittyvää teosta (Hyvinvointia työyhteisöön, Yrityskirjat Oy, 3. painos 2005; Vaativat ratkaisut työyhteisössä - visioiden uusi sisältö, Yrityskirjat Oy 2005).