Esimies, puheeksiotto ja hankalat tilanteet

Aika ja paikka

Ke 17.3.2021 klo 9.00–16.00 webinaari

Koulutukseen voi osallistua

 • etänä omalta laitteelta
 • etäryhmässä Oulussa, Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa tai Ylivieskassa (paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa)

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu esimiehille, projektipäälliköille ja muille johtamistehtävissä toimiville henkilöille.

Kouluttaja

FK, työyhteisövalmentaja ja -kouluttaja, coach, työnohjaaja, kirjailija Pirkko Heiske

Pirkko Heiske on työskennellyt johtamiskoulutuksen parissa parikymmentä vuotta Suomen Lääkäriliitosta sairaanhoitopiirien johtamiskoulutukseen ja viime vuosina toteutettuihin Reilu ja rohkea esimies -koulutuksiin.  Hän on kouluttanut ja konsultoinut satoja työyhteisöjä kahdenkymmenen vuoden aikana työyhteisöjen sisäiseen dynamiikkaan tai vaativiin asiakkaisiin liittyen, esimerkkinä Aseman Lapset ry., Attendo Oy, Aluevalvontavirastot.

Pirkko on tunnettu kyvystään lähestyä yleisöään yhteisöjen todellisilla kysymyksillä, huumorilla, vapaalla ja ihmisystävällisellä tyylilajilla.

Heiske on palkittu luennoitsija, joka on myös ollut mukana yhteisöjen kriisinkäsittelyssä ja tehnyt työnohjausta. Hän on toimittanut pari kirjaa sekä kirjoittanut koko joukon artikkeleita ja kaksi työyhteisöihin liittyvää teosta (Hyvinvointia työyhteisöön, Yrityskirjat Oy, 3. painos 2005; Vaativat ratkaisut työyhteisössä - visioiden uusi sisältö, Yrityskirjat Oy 2005). Hän on vasta julkaissut e-kirjat Johtamisen lumo (33 esimerkkiä vaikeista johtamistilanteista) ja Pitäiskö tässä vielä hymyilläkin? (28 hankalaa asiakastilannetta ja niiden ratkaisut).

Sisältö

Puheeksiotto ja keskusteluilmapiiri

 • yhteisö on ensisijaisesti työtä varten! Milloin kannattaa puhua, milloin ei?
 • miksi kiitos voi sekä ilahduttaa että hämmentää? Kiitoksen antamisen ja vastaanottamisen psykologiaa; esimerkkejä
 • moite voi tuntua loukkaavalta mutta myös arvostavalta! Moitteen esittämisen ja vastaanottamisen psykologiaa, esimerkkejä
 • miten muuttaa yhteisön ilmapiiri palautetta ja keskustelua edistäväksi?  
 • kriisitilanteet muokkaavat työyhteisön kulttuuria; esimiehen toimintamalli ratkaisee!

Hankalat asiat puheeksi; valmistautuminen

 • mitä oikeastaan haluat sanoa? Miten havainnollistaa asia esimerkein?
 • millä sanoilla aloittaa? Onko pyydettävä ettei tule keskeytetyksi?
 • miten suhtaudut keskustelukumppaniisi? Omien motiivien tunnistaminen
 • miten päästä yli omasta ärtymyksestä, tavoittaa hyväntahtoinen asennoituminen?
 • miten luoda arvostava ja turvallisuutta luova ote keskustelutilanteeseen?
 • esimerkkejä

Keskustelun kulku ja ratkaisu

 • hyvä kuuntelu ratkaisun ehtona; kuuntelemisen eri tasot
 • tee rehti ja hyväntahtoinen tulkinta; miksi toinen osapuoli toimii kuten toimii?
 • ymmärtämisen ja mielekkään muutoksen vaatiminen sopivat yhteen
 • miten toinen osapuoli voi reagoida? Reaktioihin valmistautuminen
 • ratkaisusta ja jatkosta sopiminen: kuka ratkaisun tekee? Tilan antaminen, ratkaisun vaatiminen
 • konkreettiset, pienimuotoiset ja aikataulutetut ratkaisut
 • miten antaa käytännön apua hankalan tilanteen eri osapuolille
 • miten seurata sopimuksen noudattamista?

Latautuneiden ongelmien käsittely työyhteisössä

 • nykytilanteiden ymmärtämien niiden syntyhistorian avulla
 • nykyisten toimintatapojen arviointi; kannattaako muuttua? Tulevaisuusnäkökulma nykyisyyteen
 • ei syyttelyä eikä rangaistusta, vaan oikeus etsiä uutta toimintatapaa; uutta konstruoiva ote käytännössä
 • loukkaantumisen ja ”koston” psykologiaa
 • esimerkkejä, mahdollisuus keskusteluun

Röyhkeys, huonot käytöstavat ja rajattomuus työntekijän/työyhteisön/toimintaympäristön ongelmana

 • mikä on epäasiallista käytöstä, mikä hyvää itsetuntoa, mikä vinoutunutta?
 • miten tarttua röyhkeyteen ja rajattomuuteen?
 • mahdollisuus keskusteluun ajankohtaisista tilanteista

Kiusanteko eroaa epäasiallisesta käytöksestä

 • kiusaaminen ”systeeminä”, jota eri osapuolet ylläpitävät / sallivat
 • miten purkaa epäasiallinen käytös ennen kuin se kehittyy kiusanteoksi?
 • kuka kiusaa ja ketä? ”Kiusaamissysteemin” purkaminen

Hinta

150 € sisältäen koulutuksen ja sähköisen luentomateriaalin

Ilmoittautuminen

25.2. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Jos osallistut omalta laitteeltasi, valitse toimipaikaksi Oulu.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Oulun toimipaikka:
Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Raahen toimipaikka:
Elina Katilakoski, puh. 044 439 3301, elina.kattilakoski@raahe.fi