Espanjan alkeiskurssi I, 4 op (OY) -ay905024Y

Aika ja paikka

Kurssille on perustettu kaksi ryhmää:

Ryhmä A: torstaisin ajalla 19.9.-19.12.2019 klo 16.45-19.55. Opetusta ei järjestetä syyslomaviikolla 43.

Ryhmä B: maanantaisin ja keskiviikkoisin ajalla 16.9.-18.12.2019 seuraavasti: maanantaisin klo 16.00-17.30 ja keskiviikkoisin klo 17.50-19.20. Syyslomaviikolla ei ole opetusta.

Opetus järjestetään Oulun yliopistolla, Linnanmaalla. Tarkemmat opetussalit ilmoitetaan kurssikutsussa, jonka opiskelijat saavat sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kouluttaja

FM Maija Huhtinen

Tavoitteet

Tässä osassa opetellaan espanjan kielen perusteet. Perusrakenteiden ja -sanaston lisäksi opitaan ymmärtämään ja tuottamaan helppoa puhetta ja tekstiä. Kurssin aikana opiskelija saa perustietoa espanjankielisten maiden kulttuurista ja elämästä.

Sisältö

Tekstien opiskelua sekä suullisia ja kirjallisia harjoituksia.

Taitotaso

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.

Suoritustapa

Kontaktiopetus ja kotitehtävä yht. 50 t. Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Tentti

Tenttipäivät ti 14.1., ti 18.2. ja ti 24.3.2020 klo 17.00-20.00.

Kirjallisuus

Kurssilla käytetään kirjaa Kuokkanen-Kekki-Palmujoki: ESPAÑOL UNO: espanjaa aikuisille. Teksti- ja harjoituskirja, Finn Lectura, 2012 tai uudempi (vanhemmat painokset eivät käy). Kappaleet 1-10.
Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille.

Hinta

145 €

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille kurssi on maksuton. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi sekä tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 9.9.2019 mennessä Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207