Espanjan jatkokurssi I, 4 op (OY) - ay905028Y

Aika ja paikka

Tiistaisin ajalla 17.9.-17.12.2019 klo 16.45-19.55. Opetusta ei järjestetä syyslomaviikolla 43.

Opetus järjestetään Oulun yliopistolla, Linnanmaalla. Tarkemmat opetussalit ilmoitetaan kurssikutsussa, jonka opiskelijat saavat sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kouluttaja

FM Maija Huhtinen

Tavoitteet

Tavoitteena on laajentaa rakenteiden ja sanaston oppimista, sekä kehittää opiskelijoiden kykyä ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua kieltä ja taitoa keskustella erilaisista aiheista. Kurssin aikana opiskelija saa tietoa espanjankielisten maiden kulttuurista, historiasta ja elämästä.

Taitotaso

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1.

Edeltävät opinnot

Espanjan alkeiskurssi I ja II tai vastaavat tiedot.

Suoritustapa

Kontaktiopetus ja tehtävät yht. 50 t ja tentti.

Arviointi

Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen. Arviointi 0-5.

Tentti

Tenttipäivät ma 13.1., ti 18.2. ja ti 24.3.2020 klo 17.00-20.00.

Kirjallisuus

Kimmo Kontturi, Marjaana Kuokkanen-Kekki ja Katri Palmujoki: ESPAÑOL DOS. 9. uud.p., Finn Lectura 2017

Hinta

145 €

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille kurssi on maksuton. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi sekä tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 9.9.2019 mennessä Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207