Espanjan jatkokurssi I, 5 op (OY) - ay905028Y

Español intermedio 1

Aika ja paikka

Ti ja to 13.9.-20.12.22 (ei vk 43) klo 18.30-20.00 (52 t)

Toteutetaan etäopetuksena

Kohderyhmä

Edeltävät opinnot:
Espanjan alkeiskurssi I ja II tai vastaavat tiedot

Kouluttaja

FM Tiia-Liisa Ylitörmänen

Tavoitteet

Tavoitteena on laajentaa rakenteiden ja sanaston oppimista, sekä kehittää opiskelijoiden kykyä ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua kieltä ja taitoa keskustella erilaisista aiheista. Kurssin aikana opiskelija saa tietoa espanjankielisten maiden kulttuurista, historiasta ja elämästä.

Sisältö

Taitotaso

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1.

Suoritustapa

Kontaktiopetus, tehtävät ja tentti

Arviointi

Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen. Arviointi 0-5.

Tentti

Ma 16.1.23 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 6.2.23 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 6.3.23 klo 17.00-20.00

Tentit pidetään Moodlessa. Ensimmäiseen tenttiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Ilmoittautuminen uusintatentteihin suoraan opettajalle viimeistään viikkoa ennen tenttiä.

Kirjallisuus

Kimmo Kontturi, Marjaana Kuokkanen-Kekki ja Katri Palmujoki: ESPAÑOL DOS. 9. uud.p., Finn Lectura 2017

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

4.9.22 mennessä

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru