Espanjan jatkokurssi I, 5 op (OY) - AY905028Y

13.09.2022–06.03.2023 Verkossa

Español intermedio 1

Aika ja paikka

Ti ja to 13.9.-20.12.22 (ei vk 43 eikä 6.12.) klo 18.30-20.00 (52 t)

Toteutetaan etäopetuksena

Kohderyhmä

Edeltävät opinnot:
Espanjan alkeiskurssi I ja II tai vastaavat tiedot

Kouluttaja

FM Tiia-Liisa Ylitörmänen

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on kehittää kielitaidon eri osa-alueita. Kurssin käytyään opiskelija osaa viestiä tilanteissa, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista. Hän ymmärtää helpohkoja tekstejä, osaa ilmaista mielipiteensä ja selviytyy hyvin lyhyissä keskusteluissa.  Hänellä on hyvät tiedot Espanjan kulttuurista ja elämästä, hän ymmärtää espanjankielisten maiden kulttuurillista, historiallista ja kielellistä moninaisuutta.

Sisältö

Kurssilla syvennetään perussanastoa erityisesti asumiseen, perheeseen, opiskeluun, matkailuun ja työelämään liittyen. Rakenteista kerrataan ja syvennetään menneen ajan aikamuotojen hallintaa. Uusina asioina tutustutaan esimerkiksi pluskvamperfektiin, konditionaaliin ja subjunktiivin preesensiin.

Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1.

Toteutustavat
Opetustunnit 2 x 90 min./viikko (yht. 52 t). Säännöllinen opetukseen valmistautuminen ja etätehtäviä (83 t). Opiskelijan työtä yhteensä 135 tuntia.

Suoritustavat
Säännöllinen osallistuminen opetukseen, aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen ja kurssiin liittyvät kokeet.

Arviointi
Jatkuva arviointi. Tuntiaktiivisuus ja loppukoe. Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Tarkemmat arviointikriteerit annetaan kurssilla.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta, https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/yleista-yliopisto-opiskelusta/opintosuoritusten-arviointi

Tentti
Ma 16.1.23 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 6.2.23 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 6.3.23 klo 17.00-20.00

Tentit pidetään Moodlessa. Ensimmäiseen tenttiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Ilmoittautuminen uusintatentteihin suoraan opettajalle viimeistään viikkoa ennen tenttiä.

Oppimateriaali
Kimmo Kontturi, Marjaana Kuokkanen-Kekki ja Katri Palmujoki: ESPAÑOL DOS. 9. uud.p., Finn Lectura 2017 tai uudempi painos. (Vanhempi painos ei käy.)

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen on päättynyt.

4.9.22 mennessä

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203