Espanjan jatkokurssi I, 5 op (OY) - ay905028Y (etäopinnot)

Aika ja paikka

Torstaisin ajalla 17.9.-17.12.2020 klo 16.30-19.40 (opetusta ei syyslomaviikolla 43)

Kurssi järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

FM Maija Huhtinen

Tavoitteet

Tavoitteena on laajentaa rakenteiden ja sanaston oppimista, sekä kehittää opiskelijoiden kykyä ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua kieltä ja taitoa keskustella erilaisista aiheista. Kurssin aikana opiskelija saa tietoa espanjankielisten maiden kulttuurista, historiasta ja elämästä.

Taitotaso

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1.

Edeltävät opinnot

Espanjan alkeiskurssi I ja II tai vastaavat tiedot.

Suoritustapa

Kontaktiopetus ja tehtävät yht. 52 t ja tentti.

Arviointi

Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen. Arviointi 0-5.

Tentti

Tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin

Kirjallisuus

Kimmo Kontturi, Marjaana Kuokkanen-Kekki ja Katri Palmujoki: ESPAÑOL DOS. 9. uud.p., Finn Lectura 2017

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt.

Ilmoittautuminen 7.9.2020 mennessä Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203