Espanjan kieli ja kulttuuri, keskustelukurssi 2 op (OY) - AY905035Y

18.01.2023-19.04.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Ke 18.1.-19.4.23 (ei vk 10) klo 16.30-18.00 (26 t)

Toteutetaan etäopetuksena

Kohderyhmä

Lähtötasovaatimus:
Opiskelijalla tulisi olla vähintään alkeistaidot espanjan kielestä, esim. avoimessa yliopistossa suoritetut Espanjan alkeiskurssi I ja II ja Espanjan jatkokurssi I tai 2-3 vuotta espanjaa lukiossa.

Kouluttaja

FM Tiia-Liisa Ylitörmänen

Tavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelijalla on hyvät viestinnälliset valmiudet selviytyä tilanteissa, joita hän kohtaa vaihto-opiskeluaikana espanjankielisessä yliopistossa. Opiskelija tuntee suomalaisen ja espanjalaisen yliopisto-opiskelun yhtäläisyydet ja erot. Hän osaa kertoa espanjaksi mm. kotimaansa ajankohtaisista asioista, historiasta, koululaitoksesta, kulttuurista sekä itsestään, opiskelustaan ja harrastuksistaan. Opiskelija tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja espanjankielisten maiden kulttuurien välillä. Hän pystyy viestinnässä ottamaan huomioon kohdemaan kulttuurin ominaispiirteet.

Sisältö

Keskustelu-, kuuntelu-, kirjoittamis- ja tekstinymmärtämisharjoituksia. Kurssin teemoja ovat mm: opiskeleminen ja opiskelukulttuuri espanjankielisessä yliopistossa, omista opinnoista, Suomesta ja omasta kulttuurista kertominen, espanjankielisten maiden maantuntemus, tavat ja käyttäytyminen espanjankielisissä maissa, espanjankielisten maiden kulttuuri sekä kulttuurierot, käytännön tilanteet (asioiminen pankissa, virastoissa jne.), asuminen, vapaa-aika, harrastukset. Tarpeen mukaan espanjan perusrakenteiden kertausta.

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso vähintään A2

Toteutustavat
Opetustunnit 1 x 90 min./viikko (yht. 26 t) sekä säännöllinen opetukseen valmistautuminen (28 t). Opiskelijan työtä yhteensä 54 tuntia.

Suoritustavat
Säännöllinen osallistuminen opetukseen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen

Arviointi
Hyväksytty / Hylätty

Jatkuva arviointi. Tuntiaktiivisuus. Tarkemmat arviointikriteerit annetaan kurssilla.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta, https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/yleista-yliopisto-opiskelusta/opintosuoritusten-arviointi

Oppimateriaalit
Opettajan valmistama materiaali, jaetaan tunnilla

Hinta

120 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

8.1.23 mennessä

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203