Espanjan kieli ja kulttuuri, keskustelukurssi 2 op (OY) - ay905035Y

Aika ja paikka

Kevät 2021, tarkentuu myöhemmin

Kouluttaja

Ilmoitetaan myöhemmin

Tavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelijalla on hyvät viestinnälliset valmiudet selviytyä tilanteissa, joita hän kohtaa vaihto-opiskeluaikana espanjankielisessä yliopistossa. Opiskelija tuntee suomalaisen ja espanjalaisen yliopisto-opiskelun yhtäläisyydet ja erot. Hän osaa kertoa espanjaksi mm. kotimaansa ajankohtaisista asioista, historiasta, koululaitoksesta, kulttuurista sekä itsestään, opiskelustaan ja harrastuksistaan. Opiskelija tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja espanjankielisten maiden kulttuurien välillä. Hän pystyy viestinnässä ottamaan huomioon kohdemaan kulttuurin ominaispiirteet.

Sisältö

Keskustelu-, kuuntelu-, kirjoittamis- ja tekstinymmärtämisharjoituksia. Kurssin teemoja ovat mm: opiskeleminen ja opiskelukulttuuri espanjankielisessä yliopistossa, omista opinnoista, Suomesta ja omasta kulttuurista kertominen, espanjankielisten maiden maantuntemus, tavat ja käyttäytyminen espanjankielisissä maissa, espanjankielisten maiden kulttuuri sekä kulttuurierot, käytännön tilanteet (asioiminen pankissa, virastoissa jne.), asuminen, vapaa-aika, harrastukset. Tarpeen mukaan espanjan perusrakenteiden kertausta.

Suoritustavat ja arviointikriteerit
Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Toteutustavat
Lähiopetus Lähiopetustunnit 1 x 90 min. / viikko sekä säännöllinen lähiopetukseen valmistautuminen, yhteensä 53 t / kurssi

Arviointikriteerit
Hyväksytty / hylätty

Oppimateriaalit
Opettajan valmistama materiaali, jaetaan tunnilla

Esitietovaatimukset
Lähtötasovaatimus: Opiskelijalla tulisi olla vähintään alkeistaidot espanjan kielestä, esim. KVK:n Espanjan alkeiskurssi I ja II ja Espanjan jatkokurssi I tai 2-3 vuotta espanjaa lukiossa.

Hinta

Ilmoitetaan myöhemmin

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

Tarkentuu myöhemmin

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203