Etiikan erityiskysymyksiä 5 op (OY) - ay700682A

Aika ja paikka

Kirjatentti

Ma 2.11.2020 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 14.12.2020 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 26.4.2021 klo 17.00-20.00

Suoritetaan verkkotentteinä. Osallistumisohjeet lähetetään ilmoittautuneille.
Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttiä tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Kouluttaja

Tentaattori: Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija kykenee analysoimaan filosofisesti käytännöllisen etiikan keskeisiä ajankohtaisia ongelmaryhmiä.

Sisältö

Perehtyminen etiikan joidenkin erityisalueiden tarjoamiin näkökulmiin.

Suoritustapa

Kirjatentti

Kirjallisuus:

Kaksi seuraavista:
Airaksinen Timo: Ammattien ja ansaitsemisen etiikka
Oksanen Markku: Ympäristöetiikan perusteet
Gylling Heta: Kehityksen etiikka ja filosofia

Ilmoita valitsemasi kirjallisuus tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä.

Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru