Etiikan erityiskysymyksiä 5 op (OY) - ay700682A

Aika ja paikka

Kirjatentti

Ma 2.11.2020 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 14.12.2020 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 26.4.2021 klo 17.00-20.00

Suoritetaan verkkotentteinä. Osallistumisohjeet lähetetään ilmoittautuneille.
Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttiä tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Kouluttaja

Tentaattori: Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija kykenee analysoimaan filosofisesti käytännöllisen etiikan keskeisiä ajankohtaisia ongelmaryhmiä.

Sisältö

Perehtyminen etiikan joidenkin erityisalueiden tarjoamiin näkökulmiin.

Suoritustapa

Kirjatentti

Kirjallisuus:

Kaksi seuraavista:
Airaksinen Timo: Ammattien ja ansaitsemisen etiikka
Oksanen Markku: Ympäristöetiikan perusteet
Gylling Heta: Kehityksen etiikka ja filosofia

Ilmoita valitsemasi kirjallisuus tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä.

Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.