Etiikan erityiskysymyksiä 5 op (OY) - ay700682A

12.10.2021–29.08.2022 Oulu, Kuusamo

Aika ja paikka

Jakson aloitusluento:
Ti 12.10.21 klo 18.00-18.45, Zoom, ei tallenneta

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija kykenee analysoimaan filosofisesti käytännöllisen etiikan keskeisiä ajankohtaisia ongelmaryhmiä.

Sisältö

Perehtyminen etiikan joidenkin erityisalueiden tarjoamiin näkökulmiin.

Suoritustapa

Verkkotentti tai essee
Ma 8.11.21 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 28.2.22 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 29.8.22 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Kirjallisuus:

Kaksi seuraavista:
- Airaksinen Timo: Ammattien ja ansaitsemisen etiikka
- Oksanen Markku: Ympäristöetiikan perusteet
- Gylling Heta: Kehityksen etiikka ja filosofia

Ilmoita valitsemasi kirjallisuus tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä.

Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.