Etiikan erityiskysymyksiä 5 op (OY) - AY700682A

11.10.2022–28.08.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Jakson aloitusluento:
Ti 11.10.22 klo 18.00-18.45, Zoom, ei tallenneta

Kohderyhmä

Esitietovaatimukset:
Esitietoina suositellaan, että opiskelijalla on suoritettuna perusopintojen jakso ay700679P Etiikan perusteet.

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija kykenee analysoimaan filosofisesti käytännöllisen etiikan keskeisiä ajankohtaisia ongelmaryhmiä.

Sisältö

Perehtyminen etiikan joidenkin erityisalueiden tarjoamiin näkökulmiin.

Suoritustapa

Verkkotentti tai essee
Ma 7.11.22 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 27.2.23 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 28.8.23 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Kirjallisuus:

Kaksi seuraavista:
- Airaksinen Timo: Ammattien ja ansaitsemisen etiikka
- Oksanen Markku: Ympäristöetiikan perusteet
- Gylling Heta: Kehityksen etiikka ja filosofia

Ilmoita valitsemasi kirjallisuus tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä.

Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.