Etiikan perusteet 5 op (OY) - ay700679P

26.06.2023–30.10.2023 Verkossa

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää teoreettisen etiikan perussuuntaukset ja kykenee analysoimaan eettisiä ongelmia niiden perusteella. Opiskelija kykenee selittämään kriittisesti myös maailmanlaajuisia eettisiä ongelmia ja määrittelemään monikulttuurisuuden eettisiä haasteita.

Sisältö

Etiikan peruskäsitteet ja -suuntaukset

Arviointi
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Verkkotentti tai essee
Ke 28.6.23 klo 17.00-20.00 (Huom! Ajankohta muuttunut.)
1. uusinta ma 18.9.23 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 30.10.23 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Kirjallisuus
- Pietarinen Juhani ja Poutanen Seppo: Etiikan teorioita
JA
- Sihvola Juha: Maailmankansalaisen etiikka