Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op (OY) - AY700630A

16.01.2023–25.09.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso ei sisällä luentoja.

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy keskeisiin etiikan, moraali- ja yhteiskuntafilosofian suuntauksiin ja teorioihin.

Sisältö

Etiikka, moraali- ja yhteiskuntafilosofia

Esitietovaatimukset  
Suositus: 700628P Arvot, etiikka ja politiikka nykyajan maailmassa

Verkkotentti tai essee
Ma 16.1.23 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 17.4.23 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 25.9.23 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

- Shafer-Landau, Russ 2015. The Fundamentals of Ethics. 3rd ed.. New York: Oxford U.P.
- Christman, John 2002. Social and Political Philosophy. A Contemporary Introduction. London: Routledge.